Рубрикалар

6 муң ажыг кижи киришкен

Чаагайжыдылга болгаш санитарлыг арыглаашкын айында республиканың бүгү суурлары болгаш хоорайларында субботниктер неделя санында болуп турар. Эрткен неделяда субботниктерге ниитизи-биле 6368 кижи киришкен, 142 тускай техниканы ажыглаан, 1472,1 кубометр бок чыгдынган.

Субботниктерде ажылчын коллективтер болгаш чурттакчы чон хөй-ниити чыглыр черлерни болгаш бажыңнар чанының участоктарын аштап-­арыглаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тус черлерниң девискээрлерин аштап-арыглаар ажылды күштелдирерин муниципалитеттерге дааскан. Администрацияларның оран-савазының кирер эжиктерин, соңгаларын, девискээрин аштап-арыглаарының хемчээн алырын кожуун чагырыкчыларынга дааскан. Квартираларның ээлери болгаш удуртур компаниялар хөй аал чурттаар бажыңнарның подъездилеринге генералдыг арыглаашкынны, ол ышкаш урналар болгаш контейнерлер девискээрлеринге ажылды чорудар.

Ооң-биле чергелештир бок төгер черлерде база арыглаашкын ажылдары чоруп турар. Ол ажылды регионнуң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы-биле катай «Транспорт сервизи болгаш төлевилел» МУБ чорудуп турар. Эрткен неделяда регионалдыг оператор Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан суурнуң база Шагаан-Арыг хоорайның чанында бок төгер черлерни аштап арыглаан.

Эрткен чылын ол МУБ-туң күжү-биле Барыын-Хемчик кожуунда Кижи көжээ деп черже баар орукта бок төгер черни чок кылган.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
«Курай» кызыл-тас, сула үрезиннерин садып алган
Следующая запись
Саржагдан эм-таң кылып, амданныг кадык хайындырып…
Меню