Рубрикалар

“АҢЧЫ КОКПАЗЫНЫҢ” ОЛЧАЗЫ

Шагааның ак айында Тыва үндезин культура төвү «Аңчы кокпазы» деп кончуг солун маргылдааны организастап эрттирген.

Өгбелеривистиң ажыглап чорааны хаакты кылыр чиңгине тыва аргаларын диргизери болгаш тыва ча адар оюннуң хаак кырынга кара адар хевирин сайзырадып, ону чон аразынга нептередир сорулга-биле республика чергелиг маргылдааны эрттирген. Бо маргылдаа чаа-ла үш дугаар чыл эрттип турар-даа болза, аңаа киржир үзелдиг улустуң саны чылдан-чылче немежип, чоннуң сонуургалы улгадып турар.

Бо удаада солун мөөрейге 16 кижи күжүн шенежип, киришкен. Түңнелинде:
1-ги черни — Тере-Хөлден Мерген-Херел Чадамба ;
2-ги черни — Улуг-Хемниң төлээзи Олег Чанчып;
3-кү черни — Чөөн-Хемчиктен Мөңгүн-оол Монгуш алганнар.
4-кү, 5-ки черниң шаңналдарынга – Сүт-Хөлден Найыр Сарыглар болгаш
Өвүрден Эрес Тюлюш төлептиг болган.

“Аваангыр аңчы” деп тускай номинацияның шаңналын Улуг-Хем кожууннуң төлээзи Амир Кыргысович Оспакайга тывыскан.

Тиилекчилерге тус-тузунда акша шаңналдарын организакчылар тывыскан.

Келир чылын база уламчылаар бо солун мөөрейге киржир күзелдиг улустуң саны оон-даа хөй болур дээрзинге Тыва төптүң ажылдакчылары идегеп турар.

Бист. корр.

Предыдущая запись
СУМОГА ТЫВА ТЕРГИИДЭЭН
Следующая запись
Чемпионатка эмчи сестралары болгаш студентилер киришкен
Меню