Рубрикалар

АҢДАРЫЛГАН САМОЛЕТТАН ПАССАЖИРЛЕРНИҢ МӨЧҮЗҮН ТЫППААН

Мурнуу Кыдатка буступ дүшкен “Boeing 737” самолеттан дириг арткан кижилерни азы оларның мөчүзүн болгаш самолеттуң экипа­жының мөчүлерин камгалакчылар тыппаан дээрзин март 22-де Россияның “Новости” информастыг агентилели дыңнаткан.
«Амгы үеде, камгалакчы­ларның дыңнадыы-биле алырга, болуушкун болган черден бузулган самолеттуң артынчылары тывылган, ынчалзажок ис чок читкен кижилер тывылбаан» деп, эртенгиниң 9:50 турда телеканал дыңнаткан.
Дилээшкин-камгалал ажылдары уламчылап турар. Ол девискээр даг­лыг чер болгаш, дилээшкин ажыл­дарын чорудары бергедеп турар.
Global Times үндүрүлгениң дыңнатканы-биле алырга, само­леттуң кээп дүшкен черинден пассажирлерниң өртең документилерин, акша хаптарын болгаш өске-даа эт-севин тыпкан.
China Eastern Airlines авиа­компанияга хамааржыр пассажирлер сөөртүр «Boeing 737» самолет бо понедельникте КУР-нуң Гуанси-Чжуа автономнуг районунуң Учжоу хоо­рай округунуң Тэн черинге озал-ондакка таварышкан. Ооң түң­нелинде, улуг арга өртү үнген. Хамааты авиациязының эргелели озал-ондак болганын бадыткап, самолетка экипажтың тос кежигүнүнден аңгыда, 123 кижи чораан деп дыңнаткан.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Арбат шөлүнде ак ромашкалар
Следующая запись
ТУТТУРГАННАРНЫ СОЛУШКАН
Меню