Рубрикалар

АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН


Республиканың аңныыр курлавырлыг черлеринден чайгы-күскү аңнаашкын сезону август 1-де ажыттынган.
Аң-меңни чүгле тускай чөпшээрелдиг улус аңнаар. Ынчангаш чогуур чөпшээрелди алырда, чөпшээрелдиң үе-хуусаа доосту бергенде, ында бижээн аң-мең олчазының саны чеде берген болза, чогуур документини алган черинге барып чедирип бээр азы чорудуптар. Август эгезинден тура эр черлик хаванны аңнап болур. Бо чылын төрүүр те-чуңманы, адыгны аңнап болбас.
Август 15-тен тура улуг элик-хүлбүстү, морзукту, хөөрүктү, (американ) норканы, хову кырзазын аңнап болур. Дуюглуг дириг амытаннарның болгаш адыгны аңнаар чөпшээрелин – 10 хүн, өлүк-кештиг аңчыгаштар аңнаар чөпшээрелди 20 хүн эрткенде, дужаар хуусаалыг болурун сагындырып турар.
ТР-ниң Бойдус яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
«Школаже белеткениринге дузалаш!»
Следующая запись
Кижи болуру чажындан
Меню