Рубрикалар

Аараан улустуң саны 190 кижи чедип турар

Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа чаңгыс чер-чурттугларын шеглел-кызыгаарлыг хемчеглерни сагыырынче кыйгырган.

– Тывада бир хонукта аараан улустуң саны 190 кижи чедип турар апарган. Оларның аразында чаш ажы төл-даа, аныяк-даа, улуг назылыг-даа улус бар. Халдавырны колдуу хөй-ниити черлеринге, сырый-чоок харылзаа таварыштыр чыпшырып алган болуп турар.

Аараан улустуң аразында COVID-19-туң айыылдыг өскерилген хевирлери илерээн байдалда биске шыңгыы корум-чурум чугула херек. Аарыгга удур чеже-даа хемчеглерни чорудуп, эмнелгелерниң ажылын күштелдирерге, кижи бүрүзү бо хамчыктан камгаланмас болза, аарыг улам нептерээр дээрзин көрүп тур бис. Ынчангаш маска кедер, ыракшылды сагыыр чурумну, чоннуң кадыкшылын камгалаарынче угланган шеглел-кызыгаарлыг хемчеглерни болгаш хөй улус чыылган черлерже баарындан ойталаарын албан сагыылыңар!

#Дээдихурал #Каң_оолдаваа #Коронавирус #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Владислав ХОВАЛЫГ: «АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ УДУРТУКЧУ ХЕРЕК»
Следующая запись
«АМГЫ ҮЕНИҢ ШКОЛАЗЫ» ТЫВАДА
Меню