Рубрикалар

Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле шериг албанныгларга, эр хиндиктиг кижилерге байыр чедирген.

— Бөгүн күчү-күштүң болгаш эрес-дидим чоруктуң байырлалы. Чуртка нарын-берге хүннерде бодун хайырлавайн ооң эрге-ажыктарын камгалап турар шериг албанныгларга, эр хиндиктиг кижи бүрүзүнге, келир үеде бүгү чуртка, өг-бүлеге болгаш эл-чонунга камгалал болгаш идегелдиг багана-чөленгииш болур оолдарывыска байыр чедирип тур бис.

Өскелерге болгаш ынак херээженинге сагыш човангыр хамаарылга эр кижини ёзулуг экер-эрес эр болдурар. Эр кижиниң кайы хире четчип-бышканын ооң соондан келир харыысалга, шиитпирлер хүлээп алыр шинек, төрээн кижилери дээш ажаанзырал тодарадыр. Ёражок аажы-чаңдан, чаңчылдардан ооң хостуу ёзулуг эр кижини хевирлээр!

Чуртувустуң, республикавыстың ат-алдарын эрес-дидим херээжен чонувус база камгалажып турарын уттуп болбас херек. Бөгүн сүлде-соруу бедик, ыдыктыг албан-хүлээлгезин күүседип чоруур ындыг кижилерниң байырлалы. Байырлал-биле, Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле!

https://vk.com/shyn31081925?z=video-201111625_456239148%2Fd2123c69f8797d6950%2Fpl_wall_-201111625

Предыдущая запись
ТЫВАДА ЭПИДБАЙДАЛ ЧҮГЭЭРТЭЭН
Следующая запись
ТЫВАГА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИН ТУДАР
Меню