Рубрикалар

Ада-чурту дээш амы-тынын өргээн

Тываның Чазааның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинада тускай операция үезинде Тывадан барган ийи шериг оолдуң амы-тынындан маадырлыы-биле чарылганын дыңнаткан:

“Ам база ийи оглувусту ышкындывыс, чонум. Кыргыс Сайдаш Владимирович биле Андреев Андрей Айварович олар чонунуң, чуртунуң айыыл чок чоруу дээш демиселге амы-тынын берген-дир. Шуптувустуң качыгдалывыс, аарышкывысты бүрүн-ччетче илередири берге-дир. Оолдарывыстың Ада-чурту дээш өндүр сеткилинге мөңгеде өөрүп четтирип, чавыс мөгеер бис. Мөчээн маадырларывыстың чоок кижилериниң, төрелдериниң кажыыдалын үлежип тур мен. Оларның өг-бүлелеринге бүгү талазындан деткимче көргүстүнер”.

Предыдущая запись
Часкы хову ажылдарынче 27 млн рубльди тускайлаан
Следующая запись
Чээли дыштанылгазы деп чүл?
Меню