Рубрикалар

АГЕРЬЛЕРНИҢ АЖЫТТЫНАРЫНГА ДУЗАЛАЖЫЫЛЫҢАР

Социал четки инстаграммда блогер Айза Кара-Сал бодунуң бижидикчилери-биле Тывада уруглар лагерьлерин хагганының дугайында бодунуң бодалын үлешкен. Бис шупту буруулуг бис дээрзин ол бижээн:

— Уруглар лагерьлерин хаар чугула хемчеглерни алганынга, бир талазында улуг улус, бис боттарывыс, буруулуг бис. Долгандыр көрүп көрүңерем, чүү болуп турар-дыр: кижилер камгаланыр хемчеглерни уттупкан, маскалар чок кылаштажып турарлар. Эрткен чылын шупту бо байдалдан коргуп турган болза, а бо чылын ол коргуушкун дугайын көңгүс уттупкан. Шупту аваларга боттарының ажы-төлү дээш сагыш-салыры чаңчыл болгай. Кажан делегейде айыылдыг штаммнар чоруп турда, ажы-төлүн кайнаар-даа салыры болур бе.

“Байлак” лагеринде ынча хөй уруг аараан дээрзин дыңнап кааш, аажок кортум. Ада-иелерге кайы хире коргунчуг болганын сагыштап безин шыдавас-тыр мен.

Ынчалза-даа, бис ам, бистиң уругларывыс дыштанып алзын дээш, шупту дузалажып шыдаптар бис! Кол-ла чүве катап база айыыл тургуспазының хемчеглерин сагып эгелээр ужурлуг бис!

#Коронавирус #Лагерьбайлак #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Фронтучу 96 харлаан
Следующая запись
УДУРТУКЧУ, САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ЭМЧИ
Меню