Рубрикалар

Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!

2020 чылдың ноябрь 5-те рес­публикада коронавирус ин­фек­циязының эпидемиологтуг байдалы.

196 кижи сегээни-биле эмнелгеден үндүр бижиттинген. Ниитизи-биле бо үе дургузунда лабораторияга бадыткаттынган диагнозтуг 9697 кижи сегээн.

Лабораторлуг тестирование-би­ле 99 кижи илереттинген, 16-зы аарыгның им-демдектери чок. Олар­ның иштинде:

Кызыл хоорайда – 50,

Бай-Тайгада – 6,

Барыын-Хемчикте – 1,

Чөөн-Хемчикте – 3,

Каа-Хемде – 3,

Кызыл кожуунда – 27,

Сүт-Хөлде – 2,

Таңдыда – 6,

Чеди-Хөлде – 1.

Бүдүн эпидемиологтуг үе дургузунда  лабораторлуг бадыткаттынган таварылга 10003.

Кызыл хоорайның стационарлыг госпитальдарында 122 кижи берге байдалда. ИВЛ-де 7, НИВЛ-де 14 кижи коштунган. Сөөлгү хонуктарда 68 кижини гос­питальда чыттырган.

Бүгү эпидемиологтуг үе дургузунда 290 939 лабораторлуг шинчилелдер чоруттунган.

Кадык камгалал яамызының сөөлгү комиссиязының түңнели-биле коронавирус инфекциязындан 5 өлүп-хораар таварылга бадыткаттынган. Ниитизи-биле май 29-тан октябрь 29-ка чедир 125 өлүп-хораар чорук демдеглеттинген. Оларның 62,4% 60 хардан өрү. Чок болган кижилерниң хоочу аарыглары хөй болуп турар: хоо­чураан бүүрек, хөрек, чүрек-дамыр аарыглары. Олар­ның 4-ү хе­рээжен, 1-зи эр. Өлүп-хораар чоруктуң хөй кезии Кызыл хоорайда.

Бир дугаар ковидтен өлүп-хораар чорук май 22-де бүрүткеттинген. Нии­тизи-биле эпидемиологтуг үе дургузунда 125 кижи чок болган. Оларның 61-и эр кижи, 64-ү херээжен. Хар-назынының аайы-биле: 50-59 хар – 2 кижи, 60-69 хар – 1, 70-79 хар – 2 кижи.

Тыва Республика регионнар аразында коронавирус инфекциязындан өлүп-хораар чорук талазы-биле 6 дугаар черде чоруп турар. Алдай Респуб­ликада аараан улустуң 0,2 %, Хакас Респуб­ликада 0,9%, Томск обла­зында 1,0%, Бурят Респуб­ликада 1,1%, Забайкалье крайда 1,2 болгаш Тыва Республикада 1,33% чок болган.

Росхереглелхайгаарал

болгаш Кадык камгалал яамызы.

Предыдущая запись
«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан
Следующая запись
Соңгукчунуң ат-алдарын камгалаар
Меню