Рубрикалар

АК-ДОВУРАКТЫҢ ЧУРТТАКЧЫЛАРЫНЫҢ ХОМУДАЛДАРЫ

Тывада одалга сезону сентябрь 15-те эгелээн болзажок, чурттап олурар оран-саваларында соок дээн хомудалдар хамаатылардан бо-ла кээр. Декабрьның 2-ден 10-га чедир 15 ындыг дыңнадыг кирген. Оларның хөй кезии Ак-Довурак хоорайның чурттакчыларындан.

Чайгы үеде, башкарыкчы компаниялар база ТСЖ бажыңнарның одалга системазын белеткеп албаанындан, а чылыгны бериптерге, квартираларже чылыг дамчыдылгазын өйлеп-таарыштырбаанындан ындыг чүүлдер тургустунуп турарын, республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы тайылбырлаан.

Ак-Довурак хоорайда Юбилейная — 6 биле 8, ВЛКСМ — 6, Комсомольская — 4 биле 8, Монгуш Марат — 6 биле 7, Центральная — 9 биле 12 база Кызыл хоорайда Московская — 30, 101 биле 122, Лопсанчап — 41, Суворов – 60 бажыңнарда чурттакчылардан чылыгны чедир бербейн турар деп, хомудалдар кирген.

Ак-Довурак хоорайның хөй аалдыг бажыңнарынче чылыгны сентябрьда, одалга сезону эгелээрге-ле берген-даа болза, бажыңнарда чылыгның хемчээли чогуур нормага дүүшпейн турар.

15 билдириишкинниң 3-үн ажылдаан, а артканнарын муниципалдыг тургузугларлар специалистери-биле бажыңнарны хандырып турар БК, ТСЖ-лер шиитпирлээрин ЧКА яамызы дыңнаткан. Ак-Довурак база Кызыл хоорайларның удуртукчулары ол адрестерде бажыңнарны хынап, чылыг чүге четпейн турарының чылдагаанын дарый чайладыр даалгаларны алган. ЧКА яамызы бодунуң талазындан ол айтырыгны контрольдаар.

Хөй аалдыг бажыңнарда одалга системазының иштин чылдың-на чугдурбайн, хейлерин үндүрбейн турарындан, ындыг чүүлдер тургустунуп турар.
Чурттакчылар квартираларында сооксумаар дугайында дыңнадыышкыннарны Кызыл хоорайда чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанының (ЕДДС) 8(394-22)-2-31-42, Ак-Довуракта 8(394-33)-2-13-31, база ТР-ниң Чазаанда дежурныйның 8(394-22)-2-12-94 дугаарлыг телефоннарынче дыңнадып болур.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #Ак_довуракхоорай #Чылыдылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДОШКУН ЧЫЛДАРГА ТОРУЛБААН
Следующая запись
COVID-19-ТАН ААРААН 18 ТАВАРЫЛГА БҮРҮТКЕТТИНГЕН
Меню