Рубрикалар

Акцияга киржиңер!

«Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын ада-ие-биле кады дужаар бис» деп бүгү Россия чергелиг акция чурттуң аңгы-аңгы булуңнарынга удавас эгелээр. Тыва база бүгү Россия чергелиг хемчегге катчып, апрель 1-ден эгелеп акцияга киржиринге белеткенип эгелээн.

Бо чылын ук хемчегге чүгле ада-иелерни эвес, а регионнуң удуртулгазының баштаар черин, хөй-ниитижилерни, блогерлерни болгаш массалыг информация чепсектериниң төлээлерин хаара тудары көрдүнген.

2022 чылда доозукчуларның чаңгыс аай күрүне шылгалдаларында (ЕГЭ) ада-иелер математика эртеминге бодунуң билиин хынап болур. Математика дээрге доозукчуларның дужаары ийи кол эртеминиң бирээзи. Шылгалдага бижиир ажылдарның кыскалаткан хевирин акцияның киржикчилери бодаар.

Хүндүлүг удуртукчулар, хөй-ниитижилер, блогерлер! Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының үезинде ада-иелерге болгаш доозукчуларга моральдыг деткимчеңерни көргүзүп, акцияга киржиринче силерни кыйгырдывыс.

Кызыл хоорайның 5 дугаар школазынга акцияның киржикчилери ЕГЭ-ни дужаар.

Киржир күзелдиглер 2022 чылдың март 25-ке чедир Ленин кудумчузунда 39 дугаарлыг бажыңга келгеш азы 5-61-26 дугаарже долгааш, баш бурунгаар бижидип ап болур.

Айдың ОНДАР белеткээн.

Предыдущая запись
Бай-Дагның спортчу энези – Лариса Мандал
Следующая запись
Ырлап чоруур кыс
Меню