Рубрикалар

Алдын биле хүлер дээш

Начын Монгуш Россияның март 11-де Улан-Удэге ажыттынган хос­туг хүреш маргылдаазынга 57 кг. Дагестандан Заур Угуевти тии­лээш,­ алдын медальче кол кордакчы болган. Ооң удурланыкчызы Москва дээш киржип турар Алания чурттуг Азамат Тускаев. А Белек-оол Күжүгет хүлер медаль дээш хүрежир.

Тыва мөгелерни көрүкчүлер болгаш тренерлер магадап ханмайн турар. Маргылдааны эрттирип турар Бурятияның чаңгыс-даа мөгези шаңналдыг черлерже кирбейн барган, а тыва спортсменнерни “Дагестанның спорту хүреш” деп бөлүүнде бижип турары болза, “Тыва­ларның чиик килдиг  эрлери келген дораан хамык чонну дүвүреткен, мооң мурнунда “Дээрден сылдыстар сегирип” чорбаан томаанныг Белек-оол Күжүгет хенертен 4 сураглыг мөгелерни тиилээш, оларның аразында Дагестанның сылдыстары Ахмед Идрисов биле Хасанхусейн Бадрудиновту  база коргуш чокка удуп, тиилээн.

Заур Угуев база бирээ тыва мөге Хүреш Дондук-оол-биле ужурашкаш, арай деп чаңгыс санны удуп алган. Күжүгеттиң чедип шыдавайн барган тиилелгезин ооң эжи Начын Монгуш маргылдааның сенсациязы кылдыр чаалап алган. Оюннуң сөөлгү секундаларынга чедир “Монгуш удуп алыр” деп бүзүреп турган кижилер эвээш турган боор, чүге дизе, осетин мөге ол хамаанчок берге оюннарга ол хүн тиилеп турган. Россияның 2019 чылдың чемпиону Рамиз Гамзатовка  4 сан уттуруп чыткаш, база бир тыва мөге Амир Чамзынга 1:6 санга уттуруп чыткаш, ол тии­леп шыдапкан, а финал чартыынга келгеш, Монгушка күш четпээн. Начын алдын медаль дээш финалче үнген”.

Олимпиадага киржир мөгелерни шилип турар маргылдаага март 12-де  тывалар тиилээринге идегел улуг.

Саяна Монгуш.

Предыдущая запись
Билип алыры артык эвес
Следующая запись
Эр хей, Тамерлан!
Меню