Рубрикалар

АМГЫ ҮЕНИҢ 81 ЭМЧИ ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛИ НЕМЕШКЕН

2021 чылдан тура эгелээн кадык камгалалының баштайгы эмчи дузазын чедирер черлерни чаартыр программа езугаар Барыын-Хемчиктиң Бижиктиг-Хаяда, Каа-Хемниң Бүрен-Хемде база ФАП-тар тудуун доозар аргалыг болган. Таңдының төп кожуун эмнелгезинге, Чаа-Хөлдүң, Бай-Тайганың уруглар поликлиникаларынга капиталдыг септелгени кылган.

Бажыңнарында аарыг улуска эмчи дузазын чедиреринге көрдүнген автомашиналарны Бай-Тайга, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Тес-Хем, Эрзин кожууннарның төп эмнелгелери болгаш Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожууннарның эмчиниң муниципалдыг төптери алган.

Оон аңгыда чаа үеге дүүштүр кылган, кончуг нарын эмчиниң 81 дериг-херекселин аңгы-аңгы эмчи организациялары алган. Ооң аразында MALDI Biotyper деп сөөктүң тургузуун хынаар рентген аппарады, өкпеже агаар хандырылгазын чорудар аппарат, AGFA DR100 деп кабина чок көжүп чоруур рентген аппарады дээш өске-даа.

Бист.корр.

Предыдущая запись
«ЧЕДЕР» — ТОС ЭРТИНЕНИӉ БИРЭЭЗИ
Следующая запись
Төрүттүнген дугайында херечилел электроннуг хевирлиг апаар
Меню