Рубрикалар

Аныяктар хүнүнде Чазак Бажыңынга

Россияның Аныяктар хүнүнде Чазак Бажыңынга идепкейжи  аныяктарны демдеглээн байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа,  чыглып келген аныяктарга, Чазак Даргазының албан-хүлээлгезин тур үеде күүседип турар Владислав Ховалыг  байыр чедиргеш, бедик мергежилдиг, бурунгаар чүткүлдүг, быжыг тура-соруктуг, сорулгазын чедип алыр дээш чаартылгалар болгаш бергедээшкиннерден кортпас, чедиишкинниг аныяктарны  Тываның Чазаа кезээде деткиир дээрзин дыңнаткан. Оон аңгыда хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидип алыры-биле сертификаттарны тывыскан.

РФ-тиң Президентизиниң өөрүп четтириишкин бижиин Айдың Кара-Сал биле Айдың Монгушка, РФ-тиң Аныяктар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелден шак-ла ындыг бижиктерни Белек Норбу, Ай-Чечек Кызыл-оол, Айдың Шивидек, Аяс Сат, Ачыты Серенот болгаш Артыш Монгушка тывыскан. Оон аңгыда Барыын-Хемчик кожууннуң олимпийжи курлавырлар спорт школазындан  Ай-Белек Монгуш 70 муң рубльдиң,  «Авырга» спорт школазының кижизидикчизи, 18 харга чедир элээди спортчулар аразынга болган Европа чемпионадының хүлер медалының эдилекчизи, Тана Тюлюш 80 муң рубльдиң сертификады-биле шаңнатканнар.

Аныяктар хүнүнде чуртталга амыдыралын экижидип алыры-биле Чазак деткимчези болур акша сертификаттарын хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелерге тывыскан: Тайгана, Сагхем Хомушкуларга — 559,440 рубльди,  Диана, Мерген Буреннерге -945 муң рубльди, Чаяна,Артыш Күжүгеттерниң өг-бүлезинге 1 сая 260 муң рубльдиң сертификадын тывыскан.

Ниитизи-биле бо чылын «Аныяк өг-бүле» деп программаның киржикчилери, 163 өг-бүле, чурттаар оран-сава айтырыын экижидип алыр аргалыг болган.

Чаа тургустунган ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Эртине Куулар  https://vk.com/public201111625?w=wall-201111625_1475  чыглып келген аныяктарга байыр чедиргеш, аныяктар айтырыынче кичээнгейи дээш Тываның Чазаанга четтиргенин илередип, моон-даа соңгаар республиканың хөгжүлдези дээш аныяктарны мөөңнеп база аныяктарның айтырыгларын шиитпирлээри-биле күжениишкинниг ажылдаарын хүлээнген.

Чазактың парлалга албанының чуруктары

#Аныяктархүнү#ТываЧазак#ВадиславХовалыг#Шынсолун#ТMG#Тывамедиахолдинг#Тывамедээ

 

Предыдущая запись
ЧҮРМИТ-ДАЖЫ. БАШТАЙГЫ СОЛУННАР. ДОКТААЛДАР …
Следующая запись
Улуг улустуң харыысалга чогундан
Меню