Рубрикалар

АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН

Хөй-ниитиниң төлээзи, баш удур бадылаашкын чорудар талазы-биле Тывада регионалдыг комитеттиң кежигүнү Айдың Кара-Сал аныяктарның политикага сонуургалдыг апарганын демдеглээн:

«Үелер солушкан тудум аныяктарның делегейже көрүжү делгемчип, угаан-бодалы чаартынып турар. Онлайн хевирге баш удур бадылаашкын аныяктарның кичээнгейин хаара тудупкан. Бирээде, бодунуң бөдүүнү-биле, ийиде, бадылаашкынның белени, чаңгыс базыптары-биле, үште, Күрүне Думазының депутадын шилиир команданың бирээзи болур аргалыг. Чаа улуска политикага ажылдап, бодун шенеп көөр арганы бээр болза эки деп бодаар-дыр мен. Чылдан чылче шиитпирлеттинмейн турар нарын айтырыгларны билир болгаш ону канчаар ажып эрттерин шиитпирлеп шыдаар улус херек деп бодаар-дыр мен».

#чаңгысдемнигроссияпартиязы #Праймериз #Башбурунгаарбадылаашкын #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
Күрүнеден ачы-дуза алыр программаның угланыышкыннары
Следующая запись
Кандидаттар тодараттынган
Меню