Рубрикалар

Аныяктарны ажылга хүлээп алырга, күрүне субсидияны бээр

Юридиктиг албан черлери, хуу сайгарлыкчылар, коммерциялыг эвес организациялар дараазында аныяктарны ажылга хүлээп алырга, күрүне субсидия бээр.

— Профессионал мергежили чок аныяктарны;
-Назы четпээн уругларлыг 30 хар хире назылыг аныяк ада-иелерни;
-30 хире хар-назылыг инвалид болгаш аныяктарны;
— Өскүс уругларны;
— Назы четпээн уруглар херектериниӊ талазы-биле комиссияныӊ учёдунга турган аныяк-чалыыларны ажылга киирип алган улустар күрүнеден субсидия ап болур.

Шынап-ла, бо аныяк улустар күрүнениӊ дузазы чокта, ажыл тып алыры берге болуп турар.

А Чонну ажылга хаара тудар төптер бо прогармма-биле ажылга ынчаар тургузуп болур хире аныяктарны сүмелээр ужурлуг.

Субсидия бээр программа-биле хүлээп алган ажылчын бүрүзүнге хамаарыштыр ажыл берикчизинге күш-ажылдыӊ үш оклады, район коэффициентизи, камгаладылга дадывырыныӊ ниитиз-биле санап бээр.

Программага киржирде, «Работа в России» порталга https://trudvsem.ru.билдириишкин бижиир.

Күрүнениӊ деткимчелериниӊ дугайында тодаргай медээлерни чазактыӊ информастыг медээлер порталында #ОбъясняемРФ тайылбырлаан.

Р.Демчик белеткээн

Предыдущая запись
Ажы-төлдүг өг-бүлелер кандыг пособие алырыл?
Следующая запись
«Чүм хыналда» – профилактиктиг хемчег
Меню