Рубрикалар

Аъттың сыр маңы-биле…

Наадым байырлалының база бир солун оюннарының бирээзи – аъттың сыр маңы-биле ча, согунну адып турары хамык чоннуң сонуургалын оттурган. Сентябрь 2-ниң хүнүнде Элегес-Аксынга кончуг-даа девиденчиг маргылдаа болуп эрткен. Аъттарның сыр маңы-биле довурак-доозунун буруладыр халдып эртип чыткаш, ча, согунну шыгаап адары белен эвес болбайн канчаар.

Тыва эр кижиниң солун адаан-мөөрейиниң түңнелинде Тываның үрер хөгжүм оркестриниң артизи Леонид Доспай-оол аъдының сыр маңы-биле ча, согунну адып, кымга-даа аштырбайн, тиилээн. Ооң алыс чурту – Бии-Хемниң Аржаан суур. Биче шаандан аът мунуп өскен болгаш чылгы малга сонуургалдыг, “эзер кырынга өскен” деп оюн-баштак-биле-даа чугаалап болур. Оон-даа өске оолдар шупту шыдаар-дыр, аъттарының доозунун көрүп чыдып каар… Элегес-Аксының бичии оолдары база-ла ча, согуннарын тудуп алган адып чоруп турарлар, дыка сонуургап көргеннер.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Школалар болгаш уруглар садтарының тудуглары
Следующая запись
Аныяк кадрлар немешкен
Меню