Рубрикалар

АВГУСТ 22-КҮРҮНЕ ТУГУНУҢ ХҮНҮ

Бөгүн, август 22-де, бүгү Россияда Россия Федерациязының күрүне тугунуң хүнүн демдеглеп турар.

Бистиң республикавыска аңаа тураскааткан хемчеглер чазак бажыңының мурнунга Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер езулал-биле эгелээн.

Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг байырлыг езулалдың киржикчилеринге болгаш республиканың чонунга байыр чедирип сөс алган.

— Бөгүн Россия Федерациязының күрүне тугунуң хүнү!
Ол дээрге бистиң Ада-чуртувустуң төөгүзү болгаш өндүр келир үези дээш чоргаарал, патриотчу тура-сорук-тур!

Күрүне тугу аңгы-аңгы омак-сөөктүг, шажын-чүдүлгелиг, үзел-бодалдыг
улусту күштүг, хостуг болгаш аас-кежиктиг чуртка чурттаар чүткүл-биле
каттыштырып турар. Ынчангаш бистиң ниити сорулгавыс — өзүп олурар
салгалдарны күрүне символиказынга камныг болурун, ада-чуртун болгаш ооң төөгүзүн хүндүлээрин кижизидери болур.

Бөгүн 14 хар четкен сургуулдарга Россия Федерациязының паспорттарын тывыстым. Олар Ада-чуртунга ынаан болгаш бердингенин боттарының ажыл-херээ болгаш амы-хууда чижээ-биле бадыткаар деп бүзүрээр мен.

Эргим чаңгыс чер-чуртугларым!

Силерге амыр-тайбыңны болгаш аас-кежикти, каң дег кадыкты, быжыг
турушту болгаш даартагы хүн дээш бүзүрелди күзедим! — деп Владислав Товарищтайович байыр чедириишкинин дооскан.

Предыдущая запись
НАЙЫСЫЛАЛДЫ КААСТААР ТУДУГ
Следующая запись
Тывага 22 дээди эртемниг аныяк офицерлер ажылдап эгелээр
Меню