Рубрикалар

Авиапассажирлерниң санын эвээжеткен

Ырак хоорайлардан Москва таварыштыр Тываже чанар дээш, билеттерни баш бурунгаар садып алган кижилер санының хөй болганын барымдаалааш, Чазак Баштыңы дорт рейсти соксатпайн, неделяда 1 катап ужар кылдыр кызырган.

Социал четкиде арыннарынга ол дугайында чугаалааш, ужуп кээп турар пассажирлерге сагындырганы болза, самолеттан дүшкен кижи бүрүзү чанмайн, дорт уткуп алган эмчилерниң айыткалы-биле, 14 хонук иштинде обсервацияга барып чыдар.

Аңгылап каан, өске кижилер-биле ужурашпас, муңгаш черге эмчи хай­гаа­ралының адаанга халдавырлыг аарыг­ның бар-чогунуң илереттине бээринге чедир турары. Коронавирус 10 азы 12-14 дугаар хонуунда чок турган анализке хенертен илереп болур.

Тываның кадык-камгалал сайыдының харыызындан алырга, чаңгыс аарыг кижини эмнээр чарыгдалдарның түңү 130 муң рубльдан 800 муңга чедип турар. Кадыының байдалы чиик азы аар болуп турарындан хамааржыр. Республиканың коронавирус эмнээринге белеткээн эмчи салбырлары өкпе орнунга тынар ИВЛ аппараттары болгаш эмчилерниң камгалал хеви бүрүнү-биле хандыртынган.

Норматив езугаар кижи саны-биле, Тывага турар ужурлуг 58 орунга тынар аппараттар четчир. Оон аңгыда, 115 орунга кислородту база кошкан.

Эң кол чүүл, эмчи ажылдакчыларының кадыын камгалап алыры — деп, Шолбан Кара-оол сагындырган. 

Тывага норматив езугаар коронавирус эмнээринге белеткээн оруннарга 155 эмчи 2 ээлчегге солчуп ажылдаар ужурлуг, оларның камгалал хеви 24 шакта 3 катап солуттунар боор. Бир айда чүгле эмчилерге безин 32 520 камгалал хеп негеттинип турар. Ол дээрге 32 ажыг миллион акша.

Бо хүнде республикада 1378 камгалал комплектизи бар. 242,4 муң маска, 599,5 муң перчаткалар дээш өске-даа чугула чүүлдер.  Кожа регионнарның удуртулгазы-биле каттыжып алгаш, бүдүрүкчү компаниялардан немей 3 ай ажыглаар камгалал хептерин чагыдып алырын Тываның Чазаа шиитпирлеп турар.

 Бо хүнде коронавирус бар деп илерээннер саны 15 кижи хевээр, олар­ның аразында байдалы берге кижилер чок, аппаратка кожар, амы-тыны айыылда келген кижилер база чок. Ырбан сумузунда бир дугаар илерээн кижилерниң кадыында кандыг-даа озагай өскерлиишкиннер чогундан, эмчиге чыттырган чаңгыс кижини үндүр бижииринче белеткеп турар, сөөлгү  анализтери эки болза, эмчиден үнгеш, бот-изоляцияга турары-биле бажыңынче чанар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар
Следующая запись
«Өөреткилээн салгалдарым парлар болду, Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум»
Меню