Рубрикалар

Автотранспорт озал-ондаа көвүдээн

 

Эрткен неделяда автотранспорттуң сес озал-ондаа болган. Оларның уржуунда үш улуг кижи болгаш бир бичии уруг амы-тынындан чарылган.

“ВАЗ – 2109” маркалыг машинаның 21 харлыг чолаачызы дүрген халдып чорааш, федералдыг автомобиль оруунуң 1023 километринге автотранспортту башкарып шыдавайн баргаш, машинаны аңдарган. Ооң түңнелинде 5 харлыг бичии уруг ол-ла черге чок болган, кемдээн кижилерни эмнелгеге чедирип, дүрген эмчи дузазын көргүскен.

Машинага ниитизи-биле 3 пассажир чораан болган: 25 харлыг херээжен кижи болгаш 2 бичии уруг. Озал-ондак болган черге хыналдалар үезинде машинаның чолаачызы эзирик чорааны илерээн. Күрүнениң автоинспекциязының медээлеринден шүүштүрерге, машинаны эзирик башкарып чораан аныяк кижиге чолаачының шынзылгазын кажан-даа тывыспааны база билдинген.

Эрткен неделяда республикага 65 кем-херек үүлгедиишкини болган. Оларның дөртенин изии-биле илередип тодараткан. Мурнуку үеде үүлгеткен 12 кем-херекти база илередип тыпкан.

Аар кем-херек үүлгедиишкиннери болган – 3 өлүрүүшкүн. Эрзин болгаш Чаа-Хөл кожууннарга өлүрүкчү чоруктардан 3 кижиниң амы-тыны үзүлген. Өлүрүүшкүннерниң кол чылдагааны арагалаашкын, кады арага-дары ишкени, алгыш-кырыш үнгени деп ТР-ниң иштики херектер сайыды Юрий Поляков демдеглээн.

Машинаны эзирик башкарып чораан 51 кижини туткан.

Хоойлу-дүрүмге чөрүштүр эзиртир сускуннар чажырып садып турган кижилерден 1,5 тонна арага-дары аймаан хураап алган.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #ИХЯ #Озал_ондак #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Следующая запись
БАШ БУРУНГААР БАДЫЛААШКЫН
Меню