Рубрикалар

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП ТТЦ-ниң инженеринге ажылдаан. Бо үеге чедир «Суугу» КХН-ниң удуртукчузу. 2013-тен 2019 чылга чедир туткан объектилери уруглар садтары, школалар, чуртталга бажыңнары, чижээ, сөөлгү тудуу Кызыл хоорайда Иркутская 16-да 5 каът бажың.  

Чазак Баштыңы Аяс Хунай-оолду яамыга апрель 16-да таныштырып тура, чаа сайытка бодунуң бүзүрелин илет­кээн. Бо чылдан эгелээш, Россия Чазааның деткээни Тываның тускайлаң сайзыраар программазында 2024 чылга чедир тудуп үндүрер 200 ажыг млрд. акша түңнүг объектилерниң хөйүн, ол улуг ажылды Аяс Хунай-оол төлептиг  кылдыр тыва тудугжуларны мөөңнеп, эчизинге чедириптерин  күзээн.

#Шын

Предыдущая запись
Пасха байырлалының утказы
Следующая запись
«Четтирдивис, эмчилер!»
Меню