Рубрикалар

“АЖЫК ЧУГАА” ЭРГЕ-ЧАГЫРГА БИЛЕ ЧОННУҢ АРАЗЫНДА ХАРЫЛЗАА ТУДАРЫНГА АЖЫКТЫГ БОЛГАН

ТР-ниң Медицина палатазының баштаар чериниң даргазы Росси Кужугет:

— Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның чон-биле “Ажык чугаазынга” Мөңгүн-Тайганың эмнелгезинде рентген-аппараттың эргижирээнин эмчилерниң бирээзи дыңнаткан болгай. Эмчиниң айтырыынга Владислав Товарищтайович дораан харыылап, чаа рентген-аппарат садар шиитпирни хүлээп алганын көргеш, чүүлдүгзүндүм. Ылап-ла ыраккы кожууннарга эмчи дериг-херекселдери кончуг чугула херек деп чүүлдү билир болгай бис. Мөңгүн-тайгажыларга чаа дериг-херексел өй-шаанда эмчи шинчилгелерин эртип алырынга эптиг байдалды тургузар-дыр. “Ажык чугаа” эрге-чагырга биле чоннуң аразында харылзаа тударынга дыка ажыктыг болган деп бодаар мен.

Предыдущая запись
ИЙИ ТӨЛЕВИЛЕЛ ГРАНТЫЛАР АЛЫР
Следующая запись
«Тыва24» каналда «Чон аразында кижи» теледамчыдылга четверг санында үнүп турар
Меню