Рубрикалар

АЗИЯ ТӨВҮНГЕ ФАНФАРАЛАР

Делегей чергелиг фестиваль даарта Кызыл хоорайга эгелээр. Кызылдың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга үрер хөгжүм фестивалын 3 дугаар бараалгадып турар.

Фестивальга киржири-биле беш российжи чогаадыкчы коллективтер чалаттырган. Ол дээрге Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң кол чогаадыкчы коллективи – Россияның Камгалал яамызының төп шериг оркестри, Москваның В.М. Халилов аттыг шериг-хөгжүм училищезиниң суворовчуларының оркестри, Абакан хоорайның муниципал концерт хөгжүм-шии оркестри, Кызылдың президентиниң кадеттер училищезиниң барабанчылар оркестри болгаш бистиң Тыва Республиканың Чазааның Т.Д. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри.

Үрер хөгжүм байырлалының ажыдыышкыны июнь 1-де Арат шөлүнге болур. Ийи дугаар хүнүнде кызылчыларны болгаш найысылалдың аалчыларын чогаадыкчы коллективтерниң хөгжүмнүг, оюн-көргүзүглүг чыскаалы – аъттар дефилези, марш-чыскаал, дирижерлар чыскаалы болгаш чыынды хөгжүм-шии оркестрлериниң оюн-көргүзүү манап турар.

Фестиваль Кызылдың элээн каш шөлчүгештеринге июнь бештиң хүнүнге чедир болуп эртер. Мөөрейлер программалары болгаш концерттерден аңгыда, фестивальче төгерик столдар, хүндүлүг аалчылар-биле чогаадыкчы ужуражылгалар болгаш парлалга конференциязы кирип турар. Арат шөлү болгаш В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сценазы фестивальдың кол шөлчүгештери болур.

Делегейниң эң дээре валторнистериниң бирээзи, композитор, аранжировщик Аркадий Шилклопер болгаш чаа салгалдың кол саксофонистериниң бирээзи Евгений Новиков фестивальче бир дугаар кээп турар хөгжүмчүлер. Аркадий Шилклопер Кызылдың уран чүүл колледжиниң сургуулдары-биле чогаадыкчы ужуражылганы эрттирер.

Фестиваль Тыва Республиканың Чазааның Т.Д. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестриниң эгелекчи саналы-биле Тыва Республиканың Чазааның, Россия Федерациязының Камгалал яамызының, Россия Федерациязының Культура яамызының, «Валерий Халилов аттыг үрер хөгжүм ниитилелиниң» үрер хөгжүм болгаш кагар хөгжүм күүседикчилериниң болгаш үрер хөгжүм оркестрлериниң ассоциациязының деткимчези-биле болуп эртип турар.

III делегей чергелиг «Азия төвүнге фанфаралар-2021» үрер хөгжүм оркестрлериниң фестивалының программазы

Июнь1

13.00 – Композитор, аранжировщик, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер-биле ужуражылга. Болур чери – Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжи.

17.00 –Фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны. III делегей чергелиг «Азия төвүнге фанфаралар» фестивалының коллективтери киржир. Болур чери – Арат шөлү

Июнь 2

12.00 –Мөңге отка чечектер салыры. Болур чери – Тиилелге шөлү.

12.30 – Фестивальдың киржикчилери – оркестрлерниң чыскаалы.
Ленин кудумчузу (Тиилелге шөлүнден Арат шөлүнге чедир)
13.00 – 15.00 – Оркестрлерниң дефиле-программалары, дирижерлар парады, фестивальдың чыынды оркестриниң күүселдези. Болур чери – Арат шөлү.
18.00 –Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан Аркадий Шилклоперниң, Евгений Новиковтуң киржилгези-биле Тыва Республиканың Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестриниң концерди.
Болур чери – Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры.

Июнь 3

10.00 –Тимур Дулуш аттыг Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң «Дошта хөгжүм» деп программазы. Болур чери – «Субедей» спорт өргээзи.
15.00 –Генерал-лейтенант В.М. Халилов аттыг Москваның шериг-хөгжүм училищезиниң суворовчулар оркестриниң плац-концерди.
Болур чери – Кызылдың кадеттер училищезиниң плацы.
18.00 –Фестиваль киржикчилериниң концерди:
Делегей чергелиг мөөрейлерниң лауреады Евгений Новиков (саксофон), концертмейстер — Ильза Сендажы;
Абакан хоорайның муниципал хөгжүм-шии оркестри.
Болур чери — Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры.

Июнь 4

18.00 –III делегей чергелиг «Азия төвүнге фанфаралар» хөгжүм-шии оркестрлериниң фестивалының хаашкынының байырлыг концерди.
Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг оркестри;
Генерал-лейтенант В.М. Халилов аттыг Москваның шериг-хөгжүм училищезиниң суворовчулар оркестри;
Фестивальдың чыынды оркестри – дирижерлар парады.
Болур чери — Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры.

Июнь 5
12.00 – 55-ки даг-адыгжы бригадага плац-концерт.
Киржикчилери: Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг оркестри, Тыва Республиканың Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри.

#Фанфары_в_центре_азии #Культуратувы #Тува #Тыва #Шынсолун #Тывамедээ #Тывамедиагрупп #тывадыл #үрер_хөгжүм_оркестри

Предыдущая запись
«ИЗИГ ЧҮРЕКТИГ» АЛЫШКЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН
Следующая запись
АДАЛАРНЫҢ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ БЕДЭЭН
Меню