Рубрикалар

Азияна Оюн — көдээ ФАП-тың фельдшери

Чеди-Хөл кожууннуң Чал-Кежиг суурнуң фельдшер-акушер пунктузунуң (ФАП) эргелекчизи Азияна Оюн «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле туткан чаа, чырык, чылыг оран-савада чаңгыс чер-чурттугларын 3 дугаар чыл хүлээп турары бо. «Бичиимден-не эмчи болуксаар турган мен, ынчангаш фельдшер болдум» – деп, Азияна Сергеевна чугаалаар.
Чаңгыс чер-чурттугларының кадыкшылы, чаагай чоруу дээш 9 чыл ажылдааш, чуртталгазы күзээни ышкаш аайлажы бергенинге сагыжы ханып чоруур. Азияна Сергеевна өскен-төрээн черинде амыдырап, чажындан-на таныжар, билчир чаңгыс чер-чурттугларының аразында ажылдап чоруурунга өөрүп чоруур. Чаңгыс чер-чурттугларының хөй кезии ооң дөргүл-төрелдери.
Чал-Кежиг суурда 308 кижи чурттап турар, оларның 143-ү эр улус, 165-и херээженнер, уруглар саны – 56. Иштиг-сааттыг херээженнер учедунда чаңгыс-ла кижи бар, 55 харлыг ие. Хоочураан аарыглыг улус база бар. Оларның хөй кезии чүрек-дамыр аарыгларлыг.
Суур чонунуң кадыкшылын хайгаараарынга «Валента» аппарадын ажыглап тургаш, ырактан ЭКГ-консультация чорудар схема эптиг байдалды тургузуп турар. ЭКГ-ниң чуруун Республиканың хан-дамыр төвүнүң специалистеринче онлайн чурум таварыштыр дамчыдыптарга, херек апарза, эмнээшкинни сүмелээр азы дүрген эмнелгеге чыттырар хемчегни алыр.
Чал-Кежиг суурнуң чурттакчылары шупту чаа коронавируска удур 100 хуу тарыдып алган. Уруглар болгаш элээдилер аразынга саргы энцефалидинге удур вакцинаны тус чер бюджединиң акшаландырыышкыны-биле чоруткан.
Көдээ ФАП-ка бир хүнде ортумаа-биле 10–15 кижи кээп турар. Изиг, соок суглуг, таарымчалыг байдалга эмчи хыналдазы эртип алыры дег эки чүве кайда боор. Хоочун Елена Михайловна Оюн чаңгыс чер-чурттугларының кадыы дээш сагыш човап чоруур фельдшер эмчизин мактап чугаалаар.
ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээлеринден алган

Предыдущая запись
Тыва чазаам тудуп берген көвүрүү
Следующая запись
 «Школаларның капиталдыг септелгези–2022»
Меню