Рубрикалар

БҮГҮ ЧУРТ-БИЛЕ МАҢНА!

V Бүгү-российжи “ЗаБег” кыска марафоннуң эгелээринге чедир каш-ла хонук арткан.
Май 30-де чурттуң эң-не массалыг “ЗаБег” стардынче үнер бис. 85 хоорайга чаңгыс үеде – Москва шагы-биле 09.00 шакта стартты бээр. Аңаа 150 ажыг муң кижи киржир.

Бир километрге база 5, 10 болгаш 21,1 километрлерге билет алырынче четтигиңер. Старттың дадывыры: 100 рубль.

Шупту киржикчилерни “ЗаБег” марафоннуң медалы, киржикчиниң футболказы база старт дугаары манап турар.

Забег.рф албан сайтызынга, онлайн шөлчүгешке (http://or.17services.ru/useror.php?ul=8168) ам бо дораан бүрүткедип ап болур.

Старт пакеттерин Кызыл хоорайның Интернационалдар кудумчузунуң, 1 дугар бажыңындан (Совет Тываның 5 чыл аттыг стадион) май 28, 29 хүннеринде 10.00 шактан 19.00 шакка чедир ап болур. Бүрүткедирде паспорт азы төрүттүнген херечилелин ап алыр.

Хемчегниң болур хүнүнде бүрүткел кылбазын сагындырып тур бис.

#Бүгү_российжимарафон #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
БАШ БУРУНГААР БАДЫЛААШКЫН
Следующая запись
ЧАРЛАЛ САЛЫРЫНГА ЭПТИГ ӨРТЕКТЕР
Меню