Рубрикалар

БҮРҮНҮ-БИЛЕ 82 165 КИЖИ ТАРЫТКАН

Эпидбайдал
Сентябрь 21-ге чедир республика девискээринде эпидбайдал. Эрткен сөөлгү хүннерде экирээн улустуң саны 48 кижи.
Лабораторлуг хыналданың түңнелинде 57 кижиде аарыг бары илерээн:
Кызыл хоорайда — 15, Бай-Тайгада — 1, Барыын-Хемчикте — 2, Ак-Довурак хоорайда – 4, Чөөн-Хемчикте — 1, Каа-Хемде — 1, Кызыл кожуунда — 8, Сүт-Хөлде — 1, Таңдыда — 7, Тес-Хемде — 7, Тожуда — 4, Улуг-Хемде — 5, Эрзинде — 1.

Ол 57 аараан улустуң аразында эр улус — 17, херээжен улус – 40 четкен.
Хар-назынының аайы-биле: 17 харга чедир – 21, 18-тен 49 харга чедир – 12, 50-ден 64 харга чедир – 12, 65 хардан өрү — 8 кижи.

Ниитизи-биле январь 1-ден тура лабораторлуг хыналданың түңнели-биле 11 397 кижи илеттеринген.

Кызылдың эмнелгелеринде стационарлыг эмнээшкинни 262 кижи ап турар. Амгы үеде берге байдалда 67 кижи, ортумак байдалда — 194 аарыг улус бар. Чаңгыс хүн дургузунда 15 кижини эмнелгеге чыттырган.
ИВЛ аппаратта 17 аарыг улусту кошкан. Дегдириишкинниг болган 33 аарыг улус амбулаторлуг эмнээшкинни ап турар, стационарлыг эмнээшкинни — 196 кижи.

Covid-диагностика болгаш эмнээшкин төвүнүң учёдунда 262 аарыг улус кирген.

340 оруннарның 22,9 хуузу чүгле хостуг болуп турар.
Январь 1-ден тура ковидтен мөчээн улустун саны 178 кижи.
Сall-төпче эрткен хүннерде 177 кижи долгаан, Covid-19 анализ харыызының дугайында 209 смс чагааларны чоруткан.
Кадык камгалал яамызының лабораторияларынга 871 ПЦР шинчилелдерни кылган.

Чаа коронавируска удур 165 720 кижи тарыткан, олар улуг улустуң 80 хуузун тургузуп турар. Бирги компонентиниң вакциназы-биле 106 678 кижи, чаңгыс удаа тарыыр Спутник-лайт деп вакцина-биле 15 575 кижи тарыткан. Бүрүнү-биле тарыткан улустуң саны — 82 165 кижи.

#Коронавирус#Вакцинация#Тыва  #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЧЫН МОНГУШ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНГА КИРЖИР БЕ?
Следующая запись
АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИРИН НЕГЭЭН
Меню