Рубрикалар

БҮЗҮРЕЛИН КӨРГҮСКЕНИ ДЭЭШ ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг “Чаңгыс демниг Россиядан” чаңгыспартийжилеринге, Тываның Чазааның Даргазы – Баштыңы – бедик албан-дужаалга партиядан ооң кандидатуразын шилииринге бүзүрелин көргүскени дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Бодунуң блогунга ол бистиң соңгукчуларывыстың бүзүрелин шынзыдарынга, Тываны сайзырадыр хемчеглерни боттандырарынга, Россияның президентизиниң салган сорулгаларын чедип алырынга бүгү күжүн салырын ол бижээн.

“Таарымчалыг шимчээшкиннер, чуртталганы экижидери чүгле күүсекчи эрге-чагырганың, колдуунда “Чаңгыс демниг Россияның” кежигүннеринден тургустунган депутаттар корпузу-биле, тус чер бот-эргелелиниң идепкейжилери-биле, бистиң аныяктарывыс-биле, бистиң Тывавыс болгаш ооң келир үези кымга эргим, оларның-биле кады хүн бүрүнүң кады ажылдажылгазы-биле чедип алдынар” – деп Владислав Ховалыг дыңнаткан.

#Чаңгысдемнигроссияпартиязы #Съезд #Соңгулдалар #Владиславховалыг #Шынсолун #Новоститывы #Новостикызыл #Кызыл #Тува #Тыва #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ВЛАДИМИР ПУТИН ПАРТИЯНЫҢ ЛИДЕРЛЕР ДАҢЗЫЗЫН ДЫҢНАТКАН
Следующая запись
АЙДЫҢ САРЫГЛАР: “ЫНДЫГ ЧҮҮЛ БИСТИҢ ТЫВАГА КОНЧУГ ЧУГУЛА”
Меню