Рубрикалар

БӨГҮН КИЖИ БҮРҮЗҮ КЕЛИР ҮЕЗИН СОҢГУП ТУРАР

Соңгулдаларның бирги хүнүнде Тываның тудуг техникумунуң оран-савазында соңгулда участогунга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бадылаан. Бодунуң бадылаашкынын бээр дээш чедип келген соңгукчулар-биле бир дөмей Владислав Ховалыгның база ооң өөнүң иштиниң холдарын кирер эжик аксынга дезинфекциялап, оларга бюллетеньнер долдурар чаңгыс удааның демир-үжүктерин тывыскан.

Бадылаашкынның соонда Владислав Ховалыг “Шын” солуннуң корреспондентизинге соңгулда участоктарын ажытканының баштайгы шагында-ла чурттакчы чоннуң идепкейлиг чоруун демдеглеп чугаалаан:

«Бүдүн өг-бүлелер бир демниг соңгулда участоктарынга кээп, бадылап турар-дыр. Бо хүннерде кижилер бүдүн чурттуң база республиканың келир үезин соңгуп турарлар. Бистиң келир үевис чырык болгаш төлептиг болурунга бүзүрээр мен”.
кОл ышкаш регионнуң удуртукчузу бо дээрге үш хонуктуң дургузунда үргүлчүлээр ийи дугааргы соңгулдалар болуп турарын демдеглээн. «Билдингир чылдагааннар-биле, халдавырлыг хамчыктың ужун бо чылын соңгулдалар үш хонуктуң дургузунда эртер, соңгулда участоктарынга айыыл чок байдалды тургузар дээш болдунар-ла чүүлдерни кылган бис” — деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БИР ДУГААР СОҢГААН
Следующая запись
ЧОНУВУС ДЭЭШ СОҢГУП ТУР БИС
Меню