Рубрикалар

БӨГҮНГҮ ШИЛИЛГЕВИС — КЕЛИР ҮЕВИС-ТИР!

Бөгүн, соңгулданың кол хүнүнде, ТР-ниң улустуң хөөмейжизи, Тыва үндезин культура төвүнүң директору Игорь Көшкендей Совет Эвилелиниң маадыры Т.Кечил-оол аттыг Кызылдың 3 дугаар школазында ажылдап турар 22 дугаарлыг соңгулда участогунга хамааты хүлээлгезин күүседип, бадылаан.

— Амыдырал-чуртталгавыстың, ажы-төлүвүстүң келир үези бөгүнгү соңгулдадан дыка хамааржыр деп санап турар мен. Бо соңгулда тыва чонувустуң салым-чолунга чугула базым-дыр. Республикавыстың Баштыңын бөгүн шилип, соңгуп алырывыстан амыдыралывыс оон дыка хамааржыр.

«Демниг сааскан теве тудуп чиир» дээр болгай. Ынчангаш кижи бүрүзү бодунуң бодалы-биле чогуур партияны шилиир боор дээрзинге идегеп тур мен.

Чонумга соңгулда таварыштыр байыр чедирип тур мен. Соңгууру дээрге, хамааты кижи бүрүзүнүң хүлээлгези болганда, силер бүгүдени хамааржыр участогуңарга барып, бодуңарның үнүңерни берип, соңгууруңарны күзедим, чонум!

Бөгүнгү шилилгевис — келир үевис-тир! – деп, хөгжүмчү соңгулдага хамаарыштыр бодалдарын үлешти.

Айдың ОНДАР.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Игорькөшкендей #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Ийи-Талга соңгулдаларның ийи дугаар хонуу кандыг эрткен?
Следующая запись
Соңгулдалар-2021: ийиги хүннүң түңнелдери
Меню