Рубрикалар

Байдал бирги «чалгыгдан» безин дүшкүүрлүг апарган

Тес-Хем кожууннуң Баштыңының албан-дужаалынга хөй чылдарда ажылдап чораан Хая-Маадыр Делгерович Санаа байырлалдарны түр соңгаарладырынче кыйгырган.

– Республика девискээринде коргунчуг Covid-19 хамчыы катап кедереп турар. Дүүн бо аарыгны 195 кижиден илереткен. Ол багай рекорд тур. Таптыг-ла чыл бурунгаар, 2020 чылдың июнь 14-те, республикага эң хөй – 190 кижини илереткен турган. Ынчап кээрге, бо аарыг талазы-биле байдал бирги «чалгыгдан» безин дүшкүүрлүг апарган.

Окпан-чикпен тыва чонум! Эмчилерниң, эш-өөрүңерниң кыйгырыын дыңнап, ойнаар-тоглаар байырлалдарны түр соңгаарладып көрээли. Кижи бүрүзү думчуун боралап, эмчилерниң сүмелерин хаайынга кертип алыр үе келген-дир.

Аарыг-човураң силерни, чоок кижилериңерни оюп чорзун деп Берт-Даг суурумдан, Ыдыктыг Ак-Бедик эдээнден йөрээп олур мен.

Предыдущая запись
Орулга азы кадыкшыл?
Следующая запись
БИЧИИ-ЛЕ ШЫДАЖЫПТААЛЫҢАР
Меню