Рубрикалар

Байдал шыңгыыраан

Июль 14-те Тываныӊ Баштыӊыныӊ 231 дугаарлыг Чарлыы үнген.

«Чаа коронавирустуг хамчыктыӊ тарааны-биле холбаштыр, Тыва Республиканыӊ чурттакчы чонунга санитария-эпидемиологияныӊ чаагай чоруун хандырар талазы-биле хемчеглер дугайында» июль 6-да үнген 223 дугаарлыг чарлыкка дараазында өскерилгени немей киирген.

— Өг-бүле тудуп бадыланчыр ёзулалга чүгле 5 кижи туруп болур.

— Иштиг херээжен улустар, бичии уруглар, 60 хардан өрү назылыг улустар байырлал, ёзулал хемчеглерге киржип болбас.

— Тускай айтыышкын үнеринге чедир ниити чемгенилге черлерин хаар. Белен аъш-чемни чедирип бээр арга-биле олар ажылдап болур.

— Спорт, тренажер, фитнес залдары, бассейннер, спа-салоннарныӊ ажылыг кызыгаарлаар.

— Хүрээ-дуганга болгаш өске-даа чүдүлге черлеринге чон хүлээвес, мөргүл номналдар эрттирбес.

— Тыва Республикада чонну ажылга хаара тудар төптер хамаатыларны дистанциялыг чурум-биле хүлээр, бүрүткээр, демдеглээр.

— Июль16-18 хүннеринде хоорайныӊ болгаш ооӊ чоок-кавы девискээринге пассажирлер аргыштырар автотранспорт ажылдавас.

Кадыкшыл — эгээрттинмес үнелиг эртине болганда, кижи бүрүзүн камгалаар сорулга-биле шыӊгыы хемчеглерни тургускан.

#Тывачазак #Чарлык #Шеглел_кызыгаарлаашкыннар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АРАТ ОЮН ДАРТААКЫГА ТУРАСКААЛ
Следующая запись
ХҮРЭЭЛЕР ИЙИ ХОНУК БУРУНГААР ХАГДЫНГАН
Меню