Рубрикалар

Баштайгы шылгалдаларның түңнелдери

2020 чылдың доозукчулары шупту ортумак школа дооскан аттестадын холунга алган. Университет, институтка өөренир дизе, ЕГЭ шылгалдаларының түңнелдери-биле дужаап кирип алыр.
Эртем-билииниң шынарын хынаар шылгалдаларга пандемия дээш кандыг-даа чиигелде тургуспаан. Ынчангаш дээди эртем чедип алыр күзелдиг улус шыңгыы белеткенип алган. Республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдазын 2919 кижи дужаап турар. Бо чылдың 2538 доозукчулары, ортумак тускай өөредилге чериниң 60 студентизи, ооң мурнунда чылдарның 421 доозукчузу.
Баштайгы шылгалданың түңнелдери июнь 21-де чедип келген. Орус дыл эртеминиң шылгалдазын Кызылдың №15 лицейиниң, ТР-ниң Күрүне лицейиниң, Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң шупту 5 доозукчузу 100 баллга тергиин эки дужааган. Хөндергей, Ийи-Тал, Сушь школаларының үш доозукчузу-биле кады шупту 58 кижи 90 баллды ап, эки дужаап алган. Республикада ортумак баллы 62 болган.
Орус литература эртеминге Мугур-Аксының №1 школазының, Кызылдың №3 школазының доозукчузу 97 баллдыг, а Кызылдың №15 лицейиниң доозукчузу арыг 100 баллды ап, тергиин эки билиин бадыткаан. Ортумак баллы 52 болган.
Информатика болгаш информация-коммуникативтиг технологиялар эртемнериниң шылгалдазынга бо чылын 268 кижи киришкен. Кызылдың №15 лицейиниң — 2, №5 гимназияның — 1 доозукчузу 92 баллдыг, а Күрүне лицейиниң 1 доозукчузу 96 баллдыг, Президентиниң кадет училищезиниң доозукчузу 100 баллдыг болган. Ортумак баллы 48 болуп турар.
География эртеминиң шылгалдазын 71 кижи дужааган. Кызылдың №15 лицейиниң доозукчузу 96 баллды алган. Бо чылдың ортумак баллы 48 болган. Чамдык шылгалдаларның түңнелдери удавас чедип келир.
Республиканың ЕГЭ дужаар шупту 24 пунктуларында шыңгыы санитарлыг контрольду сагып турар. Улуг харыысалгалыг шылгалданың ажыл-чорудулгазында 24 пунткуларның удуртукчулары, күрүне экзамениниң комиссиязының 61 кежигүнү, 78 техниктиг специалистер, 559 организаторлар, 38 эмчи ажылдакчылары, 44 хөй-ниити хайгааракчылары киржип турар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Сарыыл чок тарбаганчылар
Следующая запись
Күрүнеге бараан болуру
Меню