Рубрикалар

Бажыңының 20 харлаанын демдеглээн

Кызыл хоорайның Пушкина кудумчузунда 69 дугаарлыг хөй аал чурттаар бажың туттунгандан бээр 20 чыл болуп турар. Ооң чурттакчы чону ук бажыңче көжүп киргенинден тура, чаңгыс аалдың ажы-төлү дег, эптиг-демниг үнчүп-киржип, бот-боттарынга дузалажып чурттап чоруурлар.

Бажыңының 20 чыл болганын база анаа эрттирбээн. Идепкейжи кырган-ава Билчиир Ховалыговна Натпит кожаларын эвилелдеп, чурттап олурар девискээрин чаагайжыдар ажылды үргүлчү кылып чоруур. Оон аңгыда олар Кызыл хоорайның Мэриязының чаагайжыдылгага хамаарыштыр чарлаан мөөрейлеринге доктаамал киржип, шаңналдыг черлерни ап турарлар.

Билчиир Натпит чүгле чаагайжыдылгаже эвес, өзүп олурар салгалдарны кижизидеринче база эвээш эвес үлүүн киирип, келир үеде олар база чурттап олурар оран-савазынга хумагалыг болуп, ишти-даштын аштап-арыглап, чараштап чоруурун күзеп турар.

Билчиир Ховалыговна байырлалда чыглып келген улуг-биче кожаларынга кадактарны, хүндүлүг бижиктерни, белектерни сунган.

Предыдущая запись
Чоннуң айыыл чок чоруу дээш
Следующая запись
Сорулгазы – уругларның чедиишкини
Меню