Рубрикалар

БИЧИИ-ЛЕ ШЫДАЖЫПТААЛЫҢАР

“Едим дома” кафениң ээзи Менди Очур:

– Тывада хүн келген тудум Covid-19 хамчыындан аараан улустуң саны өзүп турар. Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң сан-медээзи-биле алырга, сөөлгү каш хонукта халдавырлыг хамчыктан 200 хире таварылга бүрүткеттинип турар-дыр.

Амгы үеде бистиң кафе соцчеткилер таварыштыр баш бурунгаар хереглекчилерниң чагыын хүлээп ап турар. Айыткан үеде олар аъш-чемин келгеш ап алыр. Кафениң ажылдакчылары Covid-19 хамчыынга удур шупту тарыдып алган.

Эрткен чылын, коронавирустуң түлүктээн үезинде, Тываның Чазаа республиканың бизнес каттыжылгазынга элээн хөй деткимче хемчеглерин көргүскен. Ол ынчан хөй-ниити чемненилге черлерин шуут хагган болгай. Республиканың үндүрүг албанының шилчиткен акша-хөреңгизин чырык, соок, изиг суг төлевиринче немеп ап турдувус.

Июль 1-ден электри энергиязының тариф төлевириниң өртээн бадырган болду. Бис ай санында 25-30 муң рубльди чырык дээш төлеп турар бис.

Тываның Чазааның киирген шеглел-кызыгаарлыг хемчеглерин демниг сагыыр болзувусса, коронавирустуң “үш дугаар чалгыынга” алыспайн барып, биеэги ажылчын чурумче кирер бис. Бичии-ле шыдажыптаалыңар!

#Тывачазак #Чарлык #Шеглел_кызыгаарлаашкыннар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Байдал бирги «чалгыгдан» безин дүшкүүрлүг апарган
Следующая запись
АЖЫЛ-ИШЧИ, ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ
Меню