Рубрикалар

БИИ-ХЕМДЕ ДҮРГЕН АЖЫЛДААР ИНТЕРНЕТ

“Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле Бии-Хем кожууннуң школаларынга болгаш фельдшер-акушер пунктуларынга (ФАП) дүрген ажылдаар интернет четкизин кошкан.

“Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң «Чурагайлыг экономика» национал төлевилелин боттандырары-биле Бии-Хем кожууннуң Шивилиг ортумак школазынга харылзааның оптиктиг удазынын шөер ажылдарны чоруткан. Ам көдээ школа дүрген ажылдаар интернетче кирер аргалыг болган.

“2021 чылдың июль 13-те информатика кабинединге интернет шугумун салыр ажылдарны кылган. ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызының, “Тывахарылзааинформнуң” удуртукчуларынга болгаш специалистеринге чогуур өйүнде кылып чоруттунган ажылы дээш четтиргенивисти илередир-дир бис” – Шивилиг ортумак школазының администрациязы социал четкиге бижээн.

2019 чылдан 2021 чылдың июль 15-ке чедир Бии-Хем кожууннуң 9 социал объектилерин интернет-биле хандырган: Туран хоорайның чагыргазын база ийи школазын, Сесерлиг сумунуң ФАП, чагыргазын база школазын, Шивилиг биле Хүт сумуларның ФАП-рын болгаш школаларын.

2021 чылдың төнчүзүнге чедир дүрген ажылдаар интернетке Бии-Хемниң ам-даа 16 социал объектилери коштунар: Туран хоорайда ийи ном саңынга, Аржаан, Уюк, Хадың база Суш сумуларның школаларынга, чагыргалары база ФАП-ры, ол ышкаш Тарлаг биле Билелиг сумуларның ФАП-га.

“Чурагайлыг экономика” национал төлевилелдиң кол күүседикчизи Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы дээрзин сагындыраал.

#Чурагайлыгэкономика #Националтөлевилел #ТСИ #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
28 МУҢ ӨГ-БҮЛЕНИ КАРТОФЕЛЬ-БИЛЕ ХАНДЫРАР
Следующая запись
40 ПЕНСИОНЕР ААРААН
Меню