Рубрикалар

Билчинмаа эмчиниң салгалдары

Татьяна Билчинмаа – Тыва­ның бирги эмчилериниң бирээзи. Ол Кызыл хоорайга эмчи сургуулун дооскаш, төрээн Тывазының чонунга эмчи дуза­зын көргүзүп, аарыг-аржыын эм­неп, чүс-чүс херээженнерниң караан чырыткан, дыка-ла хөй чаштарның хин-авазы болган. Тываның чону ону «Билчинмаа эмчи­вис» деп хүндүлеп адаар турган.
Татьяна Тавакпановнаның өөнүң ээзи Тываның база бир ховар күрүне ажылдакчызы чораан Монгуш Кармаевич Седип. Бо өг-бүлениң улуг уруу Тана Монгуш­овна башкы эртемниг, күдээзи Тываның ховар дээн эмчилериниң бирээзи, РСФСР-ниң алдарлыг эмчизи Доржу Көк-оолович Куулар. Оларның ийи кызы база дээди эртемниг эмчилер. Улуг кызы Ирина Доржу­евна өөнүң ээзи-биле фтизиатр­ эмчилер, Абакан хоорайда ажылдап-чурттап чоруурлар. Бичиизи Белекмаа Доржуевна Кызыл хоорайда Кадыкшылга төвүнүң улуг эмчизи, өөнүң ээзи диш эмчизи. Бо өг-бүлениң уруглары, күдээлери шупту эмчилер.
Бир уруу Зинаида Монгушев­наның уруунуң уруу Алимаа Седи-Базыровна Кызылдың медицина училищезин дооскаш, малчыннар эмнелгезинде 32 чыл дургузунда медсестра болуп ажылдап чоруур. Вера Монгуш­евна 1972 чылда мед­училищени дооскаш-ла, чонунга ба­раан болуп, хүндүткелдиг ажылдап чораан. Вера Монгушевна Иймеге, Баян-Талага фельд­шерлеп, акушеркалап чорду. Кожуун эмнелгезиниң хирургия салбырынга дыка үр үе иштинде кезииш­кинге киржир эмчи сестразы болуп, оон Чыраа-Бажының участок эмнелгезинге эргелекчилеп, бичии уруглар эмчизи болуп ажылдаан. Таптыг-ла 48 чыл ажыл­дааш, хүндүлүг дыштанылгаже үнген. Вера Монгушевна чаңгысклассчызы Спартак Очур-оолович Ооржак-биле өг-бүле туткаш, ийи кыстыг, ийи оолдуг. Улуг уруу Айлана садыг-кооперация техникумун дооскаш, кооперацияга ажылдап чораан, ам хүндүлүг дыштанылгада күш-ажылдың хоочуну. Айлананың ортун оглу мединституттуң фар­ма­ция салбырын дооскаш, Кызылда аптекада провизор болуп ажылдап чоруур. Ийиги кызы Снежана Спартаковна Чадаананың дугаары 1 ортумак школазында физика башкызы.Ол «Тыва Республиканың тергиин башкызы»­ деп грантының эдилекчизи.
Вера Монгушевна үр чылдар дургузунда дыка-ла эки ажылдап чораан, Чыраа-Бажы суурнуң чону эмчивис дээш дыка хүндүлеп чоруурлар, ажылдавайн дыштанып олурда безин, дуржулгазы улуг эмчивис дээш, уруг-дарыг дымаалап аарый бээр­ге, албан Вера Монгушевнаны чалаарлар. Уругларын төлептиг эртемниг кижилер кылдыр өөре­дип-кижизидип алган ада-ие чоргаарланып чурттап чоруурлар. Өөнүң ээзи аарааш, чок-даа апарган болза, Вера Монгушевна уругларынга дузалажып, уйнуктарын өстүржүп, карактажып чоруур. Ажыы-биле чугаалаарга, Монгушевнаның чонунга-даа, төрелдеринге-даа, ажы-төлүнге-даа ачы-буяны кончуг улуг болуп турар.
Чоокта чаа Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазы Вера Монгуш­евна Ооржакты «Чөөн-Хемчик кожууннуң алдарлыг эмчизи» деп медаль-биле шаңнааны – улуг өөрүшкү.
Көвей ажы-төлдүг Тыва­ның база бир ховар ажылдакчылары Монгуш Кармаевич Седип, хоочун эмчи Татьяна Тавакпан­овна Билчинмаа ажы-төлүнүң эмчи-домчу болуп ажылдап чоруурун көрген болза, дыка-ла чоргаарланыр, өөрүүр турган боор. Чонунга ачы-буянын чедирип чоруур Седиптерниң ажы-төлүнге чүгле экини, ажыл-ижинге че­диишкиннерни база эң-не кол чүүл – кадыкшылды сеткилимниң ханызындан күзээр-дир мен.
Хүндүткел-биле,
Виктория ПЮРЮНА.

Предыдущая запись
Оюн залыныӊ ээзин дилеп турар
Следующая запись
Хүндүткелдиг башкы-хөгжүмчү
Меню