Рубрикалар

Бир чылдың түңнелдерин үндүрер

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң социал четкилерде арыннарынга эрткен чылдың түңнелдери-биле бодунуң албан-дужаалды хүлээнип алганының бир чыл оюнуң капсырлажы бергенин дыңнаткан:

«Республиканың Баштыңы албан-дужаал­га бир чыл ажылдаанымны түңнээр өй-биле 2021 чылда Чазактың ажыл-чорудулгазының дугайында отчет капсырлажы берген чүве. Ынчап кээрге, чидиг айтырыгларны чажырып азы хөөретпейн, эрткен чылда бистиң кады ажылдаанывыстың долу «чуруу» силерниң мурнуңарда, эргим чаңгыс чер-чурттугларым. Көрүп таныжып, демдекти салып, санал-оналды киириңер.

Бедик дужаалга ажылдаан арга-дуржулгамга хамаарыштыр чаңгыс чүүлдү чугаалап каайн, кандыг-даа бирги базым черле берге болур. Соңгулдалар мурнунда-даа, соонда-даа ам-даа силерниң деткимчеңер ачызында ону ажып эртим. Кажан ынчаар деткип турда, чүү-даа коргунчуг эвес – баш муңгаш чүүлдер-даа, бергедээшкиннер-даа. Чонумну дыңнап, ону кылыр деп, оруумнуң эге ужуунда бодумга чугаалааным шын базым болду. Силерниң деткимчеңерге ам-даа идегээр мен».
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Идегелдиң черинде амыдырал
Следующая запись
Кыдат автомобильдерже көрүш угланыр
Меню