Рубрикалар

Бистиң шериглеривиске деткимчевис херек

Бистиң шериглерге деткимчевис херек

ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының оралакчы сайыды Евгений Овсянников российжи шериглерге бодунуң деткимчезин илереткен:

«Бистиң солдаттарывыстың шиитпирлии, оларның дайынчы хей-аъды бистен, чурттуң бөдүүн хамаатыларындан, кончуг хамааржыр. Дайын шөлүнге боттарының албан-хүлээлгезин кайы хире үре-түңнелдиг күүседири тылдың бүзүрелдиинден хамааржыр. Бистиң моралдыг деткимчевистен. Шупту болуп турар бүгү чүүл — шын болгаш чугула деп бүзүреливистен! Россияның төөгүзүнден алыр болза, чеже катап бистиң шериглеривис чурттуң сонуургалдарын камгалаваан дээрил. Ынчангаш оларның албан-хүлээлгезинге чону кажан-даа чигзинмес деп бүзүрелдиг болуру чугула. Мен бодумнуң Президентимге бүзүрээр мен! Армиявыска бүзүрээр мен!

#своихнебросаем #силавправде #ЗаПрезидента

#Тываныңаныяктарысолун

Предыдущая запись
Оксана Ташкина: “Президентимге база шериглеривиске бүзүрээр мен!”
Следующая запись
Социал камгаладылга хемчеглерин боттандырарының чаңгыс аай чурумун доктааткан
Меню