Рубрикалар

Бижиктиг-Хая суурнуң чурттакчы чонунга өөрүнчүг болуушкун

Май 1 байырлалында Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурунуң чурттакчы чонунга чаа фельдшер акушер пунктузун ажытканы канчаар-даа аажок улуг белек болган. Пунктуну “Кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазы” федералдыг программазы-биле туткан.

Чаа ФАП-ка тускай сорулгалыг угланыышкын-биле медицина колледжинге өөренгеш, төрээн суурунче эглип келген Айланмаа Саая эргелекчилээр.

Тыва Республиканың кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Марианна Куулар, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады Юрий Ооржак, Барыын-Хемчик кожууннуң чагырыкчызының социал политика талазы-биле оралакчызы Алдын-Кыс Саая, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының медицина төвүнүң улуг эмчизи Орлан-оол Монгуш олар чаа ФАП-тың ажыдыышкынынга келгеш, суурнуң чурттакчы чонунга байырын чедирген.

Сагындырып каалы, 2022 чылда Тывага 3 эмчи амбулаториязын тударын планнап турар. Ол дээрге Кызыл кожууннуң Баян-Кол суур, Улуг-Хемниң Арыг-Үзүү, Хайыракан суурлары хамааржыр. Ол ышкаш Каа-Хемниң Кундустугга, Кызыл кожууннуң Терлиг-Хаяга, Чеди-Хөлдүң Ак-Талга ФАП-тарны тудар.

2022 чылда 6 эмнелге объектилерин тудар программада ниитизи-биле федералдыг болгаш регионалдыг бюджеттен 70,5 млн рубль көрдүнген. Ооң иштинде федералдыг бюджеттен 68 млн рубль кирип турар.

Предыдущая запись
“Хүреш” стадионунга культура биле спортту канчаар каттыштырганыл?
Следующая запись
Национал төлевилелдерниң ажык-дузазы
Меню