Рубрикалар

Бойдусту камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ херээ

Россияныӊ Бойдус хайгааралыныӊ шаӊналдыг мөөрейинче Тываныӊ школачыларын чалап турар.

«Экология – кижи бүрүзүнүӊ херээ» делегей чергелиг шаӊналды Россияныӊ бойдус ажыглалыныӊ талазы-биле федералдыг албаны тургускан. Аӊаа бүгү делегейниӊ 7-16 харлыг уруглары киржир. Россия, Италия, Бельгия, Эстония, Белоруссия, Узбекистан, Казахстанныӊ школачылары 550 чогаадыкчы ажылдарын чоруткан.

Бойдус камгалаар угланыышкынныг чогаадыкчы ажылдарын – чуруктар, видеороликтер, репортаж, челлендж, акциялар, флешмоб эрттиргенин социал четкилерге (ВКонтакте, Инстаргам, Тик-Ток, Ютуб) салып көргүзүп турарлар. Шупту публикацияларны тускай хештег-биле демдеглээр: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Шаӊналдыӊ номинациялары аӊгы-аӊгы: «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире».

Төлевилелге киржир күзелдиглер билдириишкинни албан ёзунуӊ https://экологияделокаждого.рф. сайтызынга октябрь 1-ге чедир чорудуп болур. Тиилекчилерни болгаш лауреаттарны ноябрь 25-те Москва хоорайга байырлыг ёзу-биле шаӊнаарын планнап турар.

– Бойдустуӊ нарын айтырыглары дээш бичии уругларныӊ сагыш човап турарын, ооӊ кол чылдагааны – кижи деп угаап билгенин магадаар-дыр бис. Оларныӊ чоруткан роликтерин, чуруктарын, шүлүктерин көөрге, карак чажы сыстып келир. Ол бүгү коргунчуг чүүлдер, херек кырында болуп турар-даа болза, чүгле чурук болуп артып каары күзенчиг – деп, Экология шаӊналыныӊ парлалга албаныныӊ төлээзи Радионова тайылбырлаан.

Тиилекчилерни Бүгү Россияныӊ «Орленок» уруглар төвүнге дыштандырар. Төлептиг уругларга айфон, айпад, ноутбук, интерактивтиг самбыра, проектор, акша сертификаттарны тыпсыр.
Школачыларныӊ чоруткан ажылдарын экологияделокаждого.рф сайтыда көргүзүп турар. Чурттап турар делегейивистиӊ бойдузун камнап хумагалаарынга аныяк-чалыы салгалдарны кижизидер, харыысалгалыг болурунга өөредир сорулгалыг хемчегге киржири чугула.

#Экология #Мөөрей #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК
Следующая запись
Чизе медээлериниң 90 хуузун чурагай хевиринге чыыр
Меню