Рубрикалар

Бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, онза байдлалга – улуг сугга алыскан черлерниң чидиг айтырыгларын шиитпирлеп кирипкен.

– Чалдарны быжыглаанының, хөме ап келген сугну сордурганының, түр хоргадал черлеринде улустарны хүлээп алганының дугайында илеткелдлерни хүлээп ап тур мен.

Ооң-биле чергелештир, Күрүне Думазынче баш буруңгааргы соңгулдалар (праймериз) үезинде “Чаңгыс демниг Россияның” кандыг-бир тодаргай кандидады дээш бадылаарын күш-биле сыгап турганын соцчеткилерден билип алдым. Ындыг хевирлиг кандыг-даа даалганы кымга-даа бербээнимни албан-ёзузу-биле медеглеп тур мен. Бо талазы-биле эрге-дужаал эдилээн кижилер-биле шыңгыы чугааны чорудуп, сайгарылганы чорудар мен.

Административтиг ыйыдыышкын чокка безин соңгукчулар шын шилилгени кылыр дээрзинге бүзүрелдиг мен. Азарганчыг Тывада кижи бүрүзү бот-боттарын таныжар болганда, кижи бүрүзү таарышкан кандидадын бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур – деп, В. Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынынга бижээн.

#Тываныңчазаа #Владиславховалыг #Башбуруңгааргысоңгулдалар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ШКОЛАЧЫЛАРНЫ КАТЕРЛЕРГЕ КЕЖИРГЕН
Следующая запись
Өлден артар…
Меню