Рубрикалар

БРИТАН БОЛГАШ ИНДИЙ ШТАММ ЭҢ АЙЫЫЛДЫГ

Коронавирустуг халдавырлыг байдалдыӊ нарыыдап турары-биле холбаштыр Кызылдыӊ 17 дугаарлыг лицейиниӊ баазазынга халдавырлыг аарыглар эмнээр 150 оруннуг салбырны немей тургузар деп шиитпирни хүлээп алганын ТР-ниң кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Анатолий Югай  дыӊнаткан.

«Короновирустуӊ өскерлип турар чаа хевирлериниӊ айыылдыын чон шоолуг билбейн турар-дыр. Британ болгаш индий штаммы эӊ айыылдыг болгаш дошкун деп санаттынып турар, аарыыры дыка аар-берге болур. Куда-дой болгаш өске-даа хемчеглерге кады чорааш, аарый берген төрелдер халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниӊ чаӊгыс палатазында таваржып турар. Бирээзиниӊ аарыы — чүгээр, а өскези дыка берге аарып турар. Хөй чон чыглыр хемчеглерге чораан улустар айыылдыг штаммнарныӊ тараарынга дузалап турар. Бир эвес хамаатылар угаан кирип, хемчеглер эрттирерин соксатпас болза, күш-даа, хөреӊги-даа чедишпейн баар» — деп, А.К. Югай дыӊнаткан.

#Эпидбайдал #Кадыкамгалаляамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КОШКАТПААН, ЭР ХЕЙЛЕР!
Следующая запись
Малчыннарны коронавирус хамчыынга удур тарыдар
Меню