Рубрикалар

Будданың 15 метр тураскаалы Хавырга даанда

Күжүгет Шойгунуң культурлуг фондузу Улуг-Хемниң ужун алган черинге Будда бурганның турас­каалын эптеп тургузуп турар. Тывада ат-сураглыг күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, чогаалчы ачазынга тураскааткан фондуну тургузар төлевилелди Сергей Шойгу саналдап киирген турган. Бии-Хем биле Каа-Хемниң каттышкан белдиринде Улуг-Хемниң ужун алган черде Хавырга даанга тураскаалды салыр деп шилип алганы ужурлуг.

Төлевилел Тыва Арат Республиканың күрүне кылдыр тургустунганының 100 чылдаанынга база ооң чажыды Күжүгет Шойгуга тураскааттынганын фондунуң баштаар чери дыңнаткан. “Даш төвү” Россияның даштар адырында бүдүрүлгелер ассоциациязының база Россия Федерациязын камгалаар эргелелдиң национал төвүнүң төлээлери Тывада чедип келген шалыпкын ажылдап турар. Республиканың эрге-чагыргазы база Тываның Камбы-ламазы-биле тураскаал тургузар черни дугурушкан.

Тураскаал тудуунда «Гранит­инвест» компаниялар бөлүү КХН хаара туттунган, а ооң таваан «СибирьПромГрупп» ААН кылып турар. Мос­квадан Кызылче Будданың тураскаалын эккеп, ону олуртур черинде эптеп дооскан.

Амгы үеде Күжүгет Шойгунуң культурлуг фондузу биле Тываның Культура болгаш туризм яамызының төлээлери тураскаал ажыдыышкынының байырлыг программазын ажылдап кылып турар.

Тываның Чазааның парлалга албаны.
Валерий ИРГИТТИҢ тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
Урукунуң кичээли
Следующая запись
«Чаңгыс демниг Россияның» шуулганында
Меню