Рубрикалар

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ


Чөөн-Хемчик кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальниги Кежик Радикович Сандак 1993 чылда Чадаа­на хоорайга төрүттүнген. Үе-черге эш-өөрлери-биле дөмей ол «Радуга» уруглар садынга барып тургаш, 2000 чылдан 2007 чылга чедир Чадаананың №1 ортумак школазынга өөренген. 2007-2008 өөредилге чылында Кежик Сандактың эки өөренирин, корум-чурумнуун барымдаалааш, Тыва Республиканың аграр-лицейинче өөредип чоруткан. 2011 чылга чедир лицейге өөренгеш, ортумак школаны тергиин эки демдектер-биле чедиишкинниг дооскан.
2012-2016 чылдарда Кежик Мос­квада Россияның күрүнениң аграр-университединиң К.А. Тимирязев аттыг академиязынга кирип алгаш, «Күрүне болгаш муниципалдыг башкарылга» деп тускай мергежил-биле төрээн Тывазынче чанып келген. Тускай мергежилдиг аныяк кижи 2016 чылдың августан эгелеп Кызыл хоорай мэриязының социал-политика департаментизинге бирги категорияның специализи албан-хүлээлгеге ажылдап тургаш, 2017 чылдың март 15-тен бээр Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазының Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальнигиниң түр када хүлээлгезин күүседип ажылдап турган.
Кежик Сандактың социал-хөгжүлде, чонга буянныг ажыл чорудар угланыышкынныг ажыл — чорудуун барымдаалап, Чөөн-Хемчик кожууннуң адалар чөвүлелиниң кежигүнү, саң-хөө талазы-биле оралакчы кылдыр томуйлаарга, ол билиг-мергежили-биле чергелештир хөй-ниити ажылдарынга идепкейлиг киржип, социал байдалы берге хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге, инвалидтерге, хоочуннарга чөптүг дузаны чедирер дээш боттуг ажылдарны чорудуп, адалар чөвүлелиниң кожуун девискээринде бүгү чурттакчылыг сумуларынга, Өвүр, Барыын-Хемчик кожууннарга болуп эрткен ужуражылгаларынга доктаамал киржип келген. Кежик Радикович Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң удуртукчузу, бурунгаар чүткүлдүг аныяктарның бирээзи.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Ажыл-агыйы шуудаан  сайгарлыкчы
Следующая запись
Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир
Меню