Рубрикалар

Бурят театрның тыва артистери

DSC_2090
DSC_2715 _
DSC_2654 _
DSC_2672 _
DSC_2677 _
DSC_3103 _
DSC_3208 _
DSC_3309 _
DSC_3463 _
DSC_3477 два тувинца Амыр-Санаа Куулар и Ангыр Аракчаа
previous arrow
next arrow

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг коллективтиң аразында ийи тыва оол самнап турар болду. Чаңгыс чер-чурттугларывыс аныяк самчыларны “Шын” солуннуң редакциязынче чалааш, номчукчуларывыска таныштырдывыс.

Бурятияның национал ыры-сам театрының балет артистери Аңгыр Аракчаа биле Амыр-Санаа Куулардан төрээн чер-чуртун баштай-ла сонуургап айтырдывыс.

Аңгырның ук-төөгүзү Тес-Хемниң Самагалдайдан. Ада-иези кайызы-даа культура ажылдакчылары болгаш, ол чажындан-на уран чүүл-биле чоок, сырый харылзаа­лыг өскен. Ооң самнаар салым-чаяанныын танцы башкызы Владлена Төмүр эскергеш, Улан-Удэниң хореография колледжинге оглун өөредирин ада-иезинге сүмелээн. Аңгыр 11 харлыг бичии оолчугаш тургаш, Тывадан  боду ышкаш бичии оолдар-биле Бурятияже өөренип чорупканнар. Россияда шыырак балет школаларының бирээзинге 8 чыл өөренгени хилис барбаан. Дооскан дораан-на, Москваның Орус национал балет театрынга ажылдааш, 4 чыл иштинде бүгү делегейни эргий кезээн. Эр кижиниң эртер оруу, келир үеде амыдыралынга херек апаар дээш, бир чыл шериг хүлээлгени база эртип алган. Ол театрда ажылдавышаан, бот-өөредилге-биле Культура академиязында өөренип турар. Үргүлчү бодун сайзырадып, бир-ле чаа чүүлге өөренип алыр дээш кызып чоруур. Аңгырны чүгле балет эвес, улустуң, амгы үениң танцы-самы дээш шупту талаларынга шыырак, “универсал” самчы дээрзин эжи Амыр-Санаа демдегледи. 

“Самчының ажылдаар үези кыска” дээр болгай, ынчангаш пенсиялап үнгеш, дөмей-ле ажы-төл-биле ажылдаар апаар бис, ынчангаш өске чоннарның танцы-самын, арга-дуржулгазын өөренип алыры артык эвес” – деп, Амыр-Санаа чугаалады. Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг чурттуг Амыр-Санаа 9 класс соонда, Кызылдың уран чүүл колледжиниң хореография салбырын дооскаш, “Саяннар” ансамблинге, оон Калмыкияга бир чыл ажылдаан, ам  “Байкалда” келгени бо.

Амыр-Санаа Кызылдың уран чүүл колледжиниң хореография салбырының доозукчуларын Сибирьниң театрларынче күзелдии-биле чалаар, чүге дизе колледжтиң башкыларының билиг бээри шыырак дээрзин демдеглеп чугаалады. Үезиниң кызыызындан юбилейин демдег­леп турар колледжинге чедип, башкыларынга байыр чедирип шыдаваанын ол хомудап чугаа­лады.

“Чон бүрүзүнүң ылгалып үнүп кээр бир-ле онзагай танцы-самы турар, чижээ, калмыктарның нацио­нал Чичердык, буряттарның Ёхор дээн ышкаш өске чоннардан ылгалып турар боттарының чиңгине танцылары бар. Тыва чоннуң сыгыт-хөөмейи эң-не онзагай, а чиңгине тыва самы чок, ынчангаш ону сайзырадып, чогаадыр болза эки” – деп, аныяк самчылар чугааладылар.

Аңгыр биле Амыр-Санааның кайызының-даа изиг күзели – улуг театрларга арга-дуржулга ап ажылдааш, төрээн чурту Тывазынга келгеш, хореографияны, балетти сайзырадыры, аныяк- өскенге бодунуң арга-дуржулгазын дамчыдары.

Алдынай АРАКЧАА.

Арслан Аракчаа, Даяан ДАНСЮРЮННУҢ тырттырган чуруктары. #Шын

Предыдущая запись
Көшкүн чоннарның оюну – хендирбе сый шавары
Следующая запись
Кижи төлү каяа-даа чораай-ла…
Меню