Рубрикалар

БУЯНА ХЕРТЕКТИҢ ХЛЕБ БЫЖЫРАР ЧЕРИ

Социал керээ

Таңды кожууннуң Бай-Хаак сумузунда социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында Буяна Хертек «Аннона» деп хлеб быжырар черни ажыдып алган.

Эгелеп чоруур сайгарлыкчының хлеб болгаш булочка кылыгларын бай-хаакчылар дораан-на чаагайзына берген. Чаа быжырган, изии хевээр хлебти садып алыкчылар күзелдии-биле хүннүң садып ап турар.

Республиканың суму бүрүзүнде хлеб быжырар черлер ажыттынып турар. Кожуун төвүнден азы өске сумулардан артык чарыгдал үндүрүп, хлеб болгаш булочка кылыглары сөөртүрүнүң орнунга боттуң хлеви черле чаагай, өртек-үнези-даа чиик болур.

Бо чылын “Социал керээ” программаның акшаландырыышкынын барык 40 хуу өстүрген. Социал керээниң акша-хөреңгизин хамаатылар хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге ажыглап болурунуң дугайында доктаалга Россия Федерациязының Чазааның Даргазы Михаил Мишустин 2021 чылдың январь 1-де холунуң үжүүн салганын сагындырып каалы.

#Экономика #Социалкерээ #Таңдыкожуун #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИННОКЕНТИЙ САФЬЯНОВКА ТУРАСКААЛ
Следующая запись
ЧҮТКҮЛ ЧҮГЛЕ СПОРТКА ЭВЕС, АЖЫЛ-ИШКЕ БАЗА ХЕРЕК
Меню