Рубрикалар

БУЯННЫГ ҮҮЛЕ

          Тыва Республиканың суд приставтары эмнелгелерге чугула херектиг хан бээр ачы-буянныг үүле-херээн уламчылап турар.

          ТР-ниң суд приставтарының албаны 15 чыл бурунгаар тургустунган үезинден эгелээш, аарыг улуска ачы-дуза чедирип, боттарының ханын квартал санында үргүлчү дужаап келген. Ынчангаш күзелдиг донор приставтарның санының чылдан чылче көвүдеп турары өөрүнчүг.

          Ооң мурнуда республиканың хан дужаар станциязының тускай машиназы ТР-ниң суд приставтарының федералдыг албанның эргелелинге халдып чеде бээр турган. Коронавирус халдавырының салдары-биле амыдыралдың чаңчылчаан байдалдары өскерилген-даа болза, суд приставтары аарыг улуска херектиг хан дужап, буян чедиреринден ойталаваан. Пандемия үезинде суд приставтары ол станцияга боттары үргүлчү барып чедип турар.

          — Донорство – бодунуң ханын бээр ачы-буянныг үүле-херек-тир. Ол кайы-даа үеде чугула херек апаар. Суд приставы болуп ажылдап эгелээр мурнуда-ла, донор болуп турдум. Аарыг улуска буян чедирери-биле бистиң ведомствода бо чүүлдү халас чедирер кылдыр организастааны аажок өөрүнчүг-дүр.  Бистиң дузавыс, донорларның ханы дыка хөй улусту камгалап болур. – деп, Чиңгис Калзан, килдис даргазы, улуг суд приставы тайылбырлаан.

                    Республиканың хан дужаар станциязының эмчилери суд приставтарынга сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илергеткен.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган
Следующая запись
«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда
Меню