Рубрикалар

БУЗУНДУЛАРГА ИЙИ КИЖИ ХӨМЕ БАСТЫРГАН

Ак-Довуракта эргиде «Тыва даг-дүгү» комбинадының оран-савазының буступ дүшкениниң түңнелинде, ооң бузундуларынга ийи кижи хөме бастырган.

Мындыг медээни соцчеткилерде бодунуң арынынга Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

— Бирээзин камгалап шыдаваан, ооң төргүл-дөрелинге ханы кажыыдалды илереттивис. Бирээзин ам-даа дилеп турар. Оран-сава бузулган черде дилээшкин-камгалал ажылдарын чорудуп турар. Ында өртчүлер, эмчилер, шагдаалар, тус черниң чагырга чериниң ажылдакчылары ажылдап турарлар. Онза-байдалдар яамызының болгаш Хамааты камгалал база Онза байдалдар талазы-биле албанның 21 кижилиг бөлүү Кызылдан ында чеде берген. Республиканың шалыпкын албаннарынга камгалал ажылдары канчаар чоруп турарының дугайында үргүлчү медээлеп турарын даастым. Идегел ам-даа оскундурбаан — деп, бодунуң блогунда ол бижип турар.

Онза байдалдарда эргелеп-башкарылга төвүнүң держурный ээлчээнге болган хай-халаптың дугайында медээ тус черниң үе-шагы-биле 16:17 турда кирген. Ол ышкаш ТР-ниң Баштыңының даалгазын ёзугаар республиканың чазаанга шалыпкын хуралды эрттирген. Болуушкун болган черде ийиги когараан кижини дилеп турар. Оран-саваны чазып-бузар ажылдарга хаара туттунган өске ажылчыннар когараваан.

Кожууннар аразының Барыын-Хемчикте эмнелге төвүнүң улуг эмчизиниң оралакчызы Аира Ооржак тайылбырлааны болза:

«Бузундулар адаандан Хакас Республика чурттуг 40-45 хар үезинде эр кижи тывылган, эмчи дузазын көргүзүп турда-ла, когараан кижи ол-ла черге чок болган”.

Озал-ондак болган черде реаниматологтар, травматологтар, дүрген дуза станциязының бригадазы, республиканың шалыпкын камгалал албаннарының ведомстволар аразында комиссиязы ажылдап турар. Аар техниканы — экскаватор болгаш автокранны, 44 кижини болгаш 11 кезек техниканы ук ажылдарда хаара туткан.

Эргиде «Тыва даг-дүгү» болбаазырадылга комбинадының оран-савазын шагда-ла ажыглавайн турар. Сөөлгү үеде ону бузарының талазы-биле ажылдар чоруп турган.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Озал_ондак #Ак_довурак #Влдаиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Эриг баарлыг эки турачылар
Следующая запись
9 АЖЫГ ШАК ДИЛЭЭШКИННИҢ ТҮҢНЕЛИНДЕ
Меню