Архив

Өөредилге адырында

БАШКЫЛАР ӨСТҮРГЕН ШАЛЫҢНАРЫН АП ЭГЕЛЭЭН

Республиканың башкылары чаа өөредилге чылының эгезинде шалыңын өстүрер дугайында өөрүнчүг медээни алган. Ындыг болбуже башкыларның шалыңын өстүргеш, немелде хууларын казып каапкан дээн ышкаш шынга дүүшпес хөй чугаалар чон аразынга чоруп эгелээн. Бо айтырыгларны чавырылдырар сорулга-биле, чаа ажыл төлевирин канчаар санап турарының дугайында республиканың Саң-хөө болгаш Өөредилге яамызының специалистери өөредилге черлеринге барып, тайылбыр ажылын чорудуп эгелээн.

Меню