Өөредилге болгаш культура

Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур

Тыва Национал театр­ның улуг режиссеру Марина Идам-биле “Шын” солунга болган чугаа. – Коронавирус дээш хагдынган соон­да, байырлал хүнүн канчаан эрттирер силер? – Чаңчыл езугаар март 27-де бот-боттарывыска болгаш эштеривис, өске хоорайларның театрларынга байыр чедирип, «капустник» деп…

Баштайгы херээжен тыва эртемден, журналист, чогаалчы …

Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, шиичи – Тываныӊ улустуӊ чогаалчызы Екатерина Туктуг-ооловна Танова – бо хүннерде мугур 90 харлап турар.  Тыва радиотелекомитединиӊ даргазыныӊ оралакчызы, «Шын», «Тыва Республика», «Тываныӊ аныяктары» солуннарыныӊ литературлуг ажылдакчызы,…

«Талантылыг кижи тазка-даа ойнаптар»

“Тыва Чазактың үрер хөгжүм оркестрин тургузар дугайында»  №165 док­таалга 2008 чылдың март 24 Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол адын салган хүнде “Шын” солуннуң редакциязынга оркестрниң директору Артур Дулуш-биле болган чугаа. –Бөгүн…

Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен

Төлевилелдер боттаныышкында Кызылдың Cвороток микрорайонунуң чаштары бажыңының чоогунда уруглар садынче чоруур аргалыг апарган, ооң-биле чергелештир, 100 хире ажылчын олут немешкен. Чаа ажыттынган №22 «Солнышко» уруглар садының кол угланыышкыны –  спорт,…

Кыдатта тыва студентиден медээ

Кыдаттың соңгу-чөөн чүгүнде Чаньчун хоорайның университединде өөренип турар тыва студент Сергек­тиң коронавирус дугайында чагыг-сүмезин парладывыс. — Экии, чаңгыс чер-чурт­тугларым. Мен амгы үеде Чаньчун хоорайда студентилеп турар мен. Тывада эштерим коронавирус…

Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир

Тываның күрүне университеди болгаш педагогика колледжи коронавирус аарыын болдурбас болгаш неп­теревези-биле, РФ-тиң Эртем яамызының дужаалы езугаар март 18-тен эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренип эгелээн. Өөредилге черинде Тываның кол санитар эмчизиниң…

Босса-Новага тыва көрүкчүнүң сеткили ханган

Тыва көрүкчү, дыңнакчы-биле алызындан таныш – 2017 чылда «Үстүү-Хүрээ» фестивалының эң эки бөлүү деп атка төлептиг болган «Отель Кали» бөлүүнүң март 14-те Тываның күрүне филармониязынга концерти болган. Краснояржыларның «чонче бирги…

Кижи төлү каяа-даа чораай-ла…

Артистиң аян-чоруу Кубаның төвү Гавана хоорайже углапкан корабль Атлант далайның орту кире берген эжиндирип бар чору. Дөрт дугаар каъттың 413 дугаар өрээлден соңгаже бакылап, кайгап-харап олур мен. Чартык километр хире…

Бурят театрның тыва артистери

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг…

ГИА, ОГЭ, ГВЭ деп чүл?

Ада-иелерге Доозукчу уругларлыг ада-иелерни бо хүнде дүвүредип чоруур айтырыг – шылгалдалар, аңаа белеткел. Ылаңгыя совет үеде өөренип чораан чамдык ада-иелер шылгалдаларга хамаарышкан “ГИА”, “ОГЭ”,  “ЕГЭ” деп хурааңгайлаан сөстерден шуут “бажы…
Меню